Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść


KONTO RADY RODZICÓW: Łącki Bank Spółdzielczy, nr konta: 62 8805 0009 0047 2247 3000 0010


Regulamin Rady Rodziców.pdf


Zarząd RR Szkoły Podstawowej w Jelnej na rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący: Aneta Sadłoń
Zastępca: Kinga Groń
Skarbnik: Beata Górowska
Sekretarz: Maria Małek


Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rdziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej.


 

 

17522