Przejdź do treści
1
2
3
4
Przejdź do stopki

Rodzice / Uczniowie

Treść


REKRUTACJA DO OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY I - 2022/2023

Od 21 lutego 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I.  Szczegółowe informacje oraz druki rekrutacyjne dostępne są poniżej.  Dokumenty należy złożyć do 4 marca. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail szkoły.

Przedszkole

Informacja dla rodziców

Deklaracja o kontynuacji_wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do_oddziału_przedszkolnego

Klasa I

Informacja dla rodziców

Zgłoszenie dziecka (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie do klasy I


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022Pedagog szkolny: mgr Elżbieta Plata

Godziny pracy:

 • Wtorek: 10.55 - 11.55
 • Czwartek: 9.10 - 10.10
 • Piątek: 8.15 - 9.10; 10.55 - 14.00

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

 • LOGOPEDAmgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć logopedycznych:
Środa: 13.40 - 14.25
Środa: 14.30 - 15.15

 • NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY PROCES KSZTAŁCENIA: mgr Ewa Kut

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:
Poniedziałek: 12.00 - 12.45
Piątek: 12.00 - 12.45

 • TERAPEUTA PEDAGOGICZNY: mgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:
Wtorek: 14.30 - 15.15
Środa: 14.30 - 15.15
Piątek: 14.30 - 15.15


 • Świetlica środowiskowo - problemowa:

Pracownik: mgr Magdalena Szczurek

Godziny otwarcia świetlicy:
- poniedziałek: 10.10 - 11.10
- wtorek: 10.10 - 11.10
- środa: 9.10 - 10.10
- czwartek: 9.10 - 10.10
- piątek: 10.00 - 11.00

 • Świetlica szkolna:

Pracownik: mgr Magdalena Szczurek

Godziny otwarcia świetlicy:
- poniedziałek: 12.00 - 15.00
- wtorek: 11.30 - 14.30
- środa: 10.30 - 13.30
- czwartek: 11.30 - 14.30
- piątek: 11.00 - 14.0

Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, wyrównują braki korzystając z pomocy koleżeńskiej. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.


Godziny konsultacji rodziców z nauczycielami na rok szkolny 2021/2022:

 • mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz ~ poniedziałek 12.00 - 12.45
 • mgr Jolanta Baziak ~ wtorek 13.00 - 13.30
 • mgr inż. Beata Białoń ~ wtorek 10.10 - 10.50
 • mgr Bernadeta Bogdanowicz ~ czwartek 9.10 - 9.55
 • mgr Zofia Dunikowska ~ wtorek 13.40 - 14.25
 • mgr Ewa Górowska ~ poniedziałek 8.20 - 9.05
 • mgr Irena Jewulska ~ wtorek 8.20 - 9.05
 • mgr Agata Lach ~ poniedziałek 10.25 - 10.55
 • mgr Danuta Marczyk ~ czwartek 10:10 - 10.55
 • mgr Wojciech Mróz ~ piątek 9.10 - 9.55
 • mgr Iwona Pancerz ~ środa 9.10 - 9.55
 • mgr Elżbieta Plata ~ piątek 14.00 - 14.30
 • mgr Agata Tokarska ~ poniedziałek 9.10 - 9.55
 • mgr Magdalena Szczurek ~ w godzinach pracy świetlicy
 • mgr Beata Filip ~ wtorek 10.00 - 10.30

Zajęcia pozalekcyjne: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań:

Klasy I - III

 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki (co drugi tydzień), kl. II - III - piątek 11.10-11.55 - mgr Ewa Górowska
 • kółko plastyczne, wtorek 11.10 - 11.55 - mgr Zofia Dunikowska
 • kółko matematyczne, czwartek 14.30 - 15.15 - mgr Zofia Dunikowska

Klasy IV - VIII - zajęcia wspomagające

 • zajęcia wspomagające z matematyki, kl. VI -  środa 7.30 - 8.15 (do 20.10.2021) - mgr Iwona Pancerz
 • zajęcia wspomagające z matematyki, kl. VII - VIII - środa 14.30 - 15.15 (do 10.11.2021) - mgr Iwona Pancerz
 • zajęcia wspomagające z matematyki, kl. IV -  poniedziałek 14.30 - 15.15 (do 25.10.2021) - mgr inż. Beata Białoń
 • zajęcia wspomagające z matematyki, kl. V - wtorek 14.30 - 15.15 (do 19.10.2021) - mgr inż. Beata Białoń
 • zajęcia wspomagające z języka polskiego, kl. IV - piątek 12.50 - 13.35 (od 25 X do 17 XII) - mgr Irena Jewulska
 • zajęcia wspomagające z języka polskiego, kl. V - VI - piątek 13.40 - 14.25 (od 25 X do 17 XII) - mgr Irena Jewulska
 • zajęcia wspomagające z języka polskiego, kl. VII - wtorek 14.30 - 15.15 (od 25 X do 10 XII) - mgr Agata Tokarska
 • zajęcia wspomagające z języka polskiego, kl. VIII - czwartek 7.30 - 8.15 (od 25 X do 17 XII) - mgr Agata Tokarska
 • zajęcia wspomagające z języka angielskiego, kl. V - czwartek 12.00 - 12.45 (od 6 X do 21 X) - mgr Danuta Marczyk
 • zajęcia wspomagające z języka angielskiego, kl. VII - VIII - poniedziałek 13.40 - 14.25 (od 6 IX do 22 XI) - mgr Danuta Marczyk

Klasy IV - VIII

 • kółko matematyczne - piątek 11.10 - 11.55 - mgr Bernadeta Bogdanowicz
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, kl.VIII - poniedziałek 7.30 - 8.15 - mgr Iwona Pancerz
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, kl. IV - VI - piątek 12.00 - 12.45 - mgr inż. Beata Białoń
 • kółko matematyczne, kl. VII - wtorek 12.50 - 13.35 - mgr inż. Beata Białoń
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, kl. IV - VI - poniedziałek 7.30-  8.15 - mgr Irena Jewulska
 • kółko humanistyczne, kl. V - środa 7.30 - 8.15 - mgr Irena Jewulska
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, kl. VII - VIII - wtorek 7.30 - 8.15 - mgr Agata Tokarska
 • kółko humanistyczne, kl. VI - wtorek 12.50 - 13.35 - mgr Agata Tokarska
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego, kl. VIII - czwartek 7.30 - 8.15 - mgr Agata Tokarska
 • kółko przyrodnicze, kl. IV - środa 7.30 - 8.15 - mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz
 • chór, kl. VIII - środa 7.30 - 8.15 - mgr Urszula Baziak
 • zajęcia wokalno - taneczne, kl. II - środa 8.20 - 9.05 - mgr Urszula Baziak

 

17522