Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść


KONTO RADY RODZICÓW: Łącki Bank Spółdzielczy, nr konta: 62 8805 0009 0047 2247 3000 0010


Zarząd RR Szkoły Podstawowej w Jelnej na rok szkolny 2023/2024:

Przewodniczący: Aneta Sadłoń
Zastępca: Kinga Groń
Skarbnik: Ewelina Jasińska
Sekretarz: Klaudia Tomasiak


Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rdziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej.


 

 

65815