Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Praca z patronem

Treść

Rok szkolny 2019/2020

18.10.2019 - DZIEŃ PATRONA - „MIŁOŚĆ NA ŚMIERĆ NIE UMIERA”

18 października, w przeddzień 35 rocznicy śmierci Księdza Jerzego, obchodziliśmy święto szkoły. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Siennej. Po nabożeństwie udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Złożyły się na nią: montaż słowno-muzyczny oparty na kanwie wystąpień Patrona oraz przyznanie tytułu „Ucznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”. Autorem scenariusza był nasz katecheta, ksiądz Stanisław Serafin, zaś piękną oprawę muzyczną przygotowała pani Urszula Baziak. Przed publicznością, wśród której byli także rodzice, wystąpili uczniowie prawie wszystkich klas. Po wzruszającym koncercie pan dyrektor wręczył medal Księdza Jerzego. Tym razem to zaszczytne wyróżnienie zespół wychowawców przyznał uczniowi klasy VIII, Jakubowi Mleczek.   zapraszamy do galerii_Dzień patrona

Rok szkolny 2017/2018

O5.06.2018

DZIEŃ PATRONA - „OD KOMUNIZMU DO DEMOKRACJI – POLSKA DROGA DO WOLNOŚCI”

W tym roku Dzień Patrona został powiązany z obchodami Roku Jubileuszowego 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem uroczystości było ukazanie dramatycznego etapu historii powojennej Polski. Przygotowany program artystyczny dzielił się na 2 części. W pierwszej wiersze i piosenki opowiadały o trudnym życiu w państwie totalitarnym, w drugiej, w ramach Szkolnego Przeglądu Teatralnego, uczniowie zaprezentowali obrazy z życia bł. ks. Jerzego Popiełuszki”. Wspaniała lekcja historii ukazała mozolną drogę do obalenia komunizmu w naszej ojczyźnie. Wszyscy uczniowie występujący w tym niezwykłym spektaklu wykazali się pełnym profesjonalizmem, czyli spisali się na medal. Aktorzy w poszczególnych obrazach stopniowali napięcie, ponieważ ukazali zarówno zwykłe chwile z życia księdza Jerzego, jak i te pełne dramatyzmu związane z pobytem w wojsku, zamachami na życie, a w końcu spowodowali, że w niejednym oku zakręciła się łza, kiedy Ola Fedko, w roli matki księdza, opowiedziała o tym, co czuła, dowiedziawszy się o jego śmierci. Dodatkową atrakcją były efekty dźwiękowe urozmaicające występ, przygotowane przez chłopców z gimnazjum, swojego głosu użyczył również ksiądz Stanisław Serafin. Uwagę przyciągały także kostiumy uczniów. Wszyscy spisali się na 102, dlatego niech żałują osoby, które nie obejrzały tegorocznego przedstawienia. Jak przystało na uczniów bł. ks. J. Popiełuszki uczestnicy Szkolnego Przeglądu Teatralnego zrezygnowali z nagród, na które zostały przeznaczone pieniądze z loterii fantowej. Kwotę 570 złotych przeznaczyli na cele szkolne, a konkretnie na zakup ławeczki, która będzie na placu przed szkołą. Organizatorami uroczystości były panie: Agata Tokarska, Urszula Baziak i Beata Białoń.

Po doznaniach artystycznych przyszła kolej na nagradzanie. Jak zwykle trzy osoby otrzymały zaszczytne miano Ucznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, a są to:

- Martyna Zalewska z klasy III
- Oskar Górowski z klasy VI
- Karolina Rembiasz z klasy II gimnazjum.

Dodatkowo pamiątkowy medal i tytuł „Szlachetne Serce” otrzymał Patryk Płachta z klasy III b za kilkuletnią, solidną pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Wszystkim uhonorowanym uczniom należą się gorące brawa.

Pani Jolanta Baziak wręczyła dyplomy i słodkie upominki uczniom – twórcom komiksów, którzy wzięli udział w Konkursie literacko - plastycznym „Zło dobrem zwyciężaj - ideały Popiełuszki w naszym życiu”. Wyróżnienia otrzymali: Arkadiusz Ogar, Wiktoria Małek, Oskar Górowski, Patrycja Mastalerz, i Gabriela Górowska.

Dyplomy i słodkie upominki otrzymały także osoby uczestniczące w Konkursie plastyczno – literackim związanym z patronem w języku angielskim. Pani Danuta Marczyk wręczyła nagrody Karolinie Jurkowskiej i Kindze Jurkowskiej za I miejsce, Justynie Małek i Dominice Zalewskiej za II miejsce oraz Gabrieli Górowskiej i Julii Górowskiej za III miejsce.   zapraszamy do galerii_Dzień patrona

Pan Wojciech Mróz, organizator Biegu na orientację: "Z księdzem Jerzym bieg ku prawdzie", który odbył się 30 maja, ogłosił wyniki rywalizacji i wręczył zwycięskim drużynom pamiątkowe medale. Oto wyniki zawodów:

w kategorii klas IV - V SP:
I miejsce:
Martyna Dulak, Patrycja Mastalerz, Gabriela Zielińska - opiekun drużyny: pan Piotr Zieliński
II miejsce:
Eryk Buchman, Adrian Górowski, Julia Tomasiak - opiekun drużyny: pan Łukasz Górowski
III miejsce:
Justyna Małek, Gabriela Górowska, Dominika Zalewska - opiekun drużyny: Dominika Bomba.

w kategorii klas VI SP - III GIM:
I miejsce:
Karolina Jurkowska, Wiktoria Małek, Paweł Małek - opiekun drużyny: Anna Małek
II miejsce:
Magdalena Biernacka, Arkadiusz Ogar, Darek Zieliński - opiekun drużyny: Andrzej Biernacki
III miejsce:
Martyna Mastalerz, Anna Świderska, Dawid Rembiasz - opiekun drużyny: Kamila Krzyżak.zapraszamy do galerii_biegi

20.05.2018

REGULAMIN IV MISTRZOSTW ZESPOŁU SZKÓŁ W JELNEJ W DRUŻYNOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ ORGANIZOWANE POD HASŁEM: „Z KSIĘDZEM JERZYM BIEG KU PRAWDZIE”


Cel rozgrywania zawodów:
1. Upowszechnianie biegu na orientację jako jednej z najprostszych form ruchu.
2. Integracja uczniów poszczególnych zespołów klasowych.
3. Oddanie hołdu Bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce patronowi Szkoły Podstawowej Jelnej.

Termin i miejsce rozgrywania zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 30.05.2018r. w terenach leśnych w okolicach Szkoły Podstawowej w Jelnej. Start i meta na terenie Szkoły w Jelnej.

Kategorie wiekowe:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych:
- Gimnazjum (VII SP – III GIM),
- Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI).

Uczestnictwo:
Każda klasa Szkoły Podstawowej w Jelnej zgłasza minimum dwa zespoły 4-osobowe (zespoły muszą być mieszane), 4 zawodnikiem obowiązkowo jest osoba dorosła odpowiadająca za zespół (może to być wychowawca klasy, rodzic, rodzeństwo lub inna osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć uczestnictwa w zawodach jako opiekun zespołu). Dopuszcza się udział w danej drużynie przedstawiciela innej klasy (w kategorii SP ucznia szkoły podstawowej, w kategorii Gimnazjum ucznia gimnazjum).

Zasady przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody rozgrywane są na czas, zwycięża zespół, który w jak najkrótszym czasie odnajdzie za pomocą mapy i kompasu 6 punktów (tzw. lampionów) umieszczonych w terenach leśnych w okolicach Szkoły Podstawowej w Jelnej. Potwierdzeniem odnalezienia punktu jest odbicie na karcie unikatowego znaku znajdującego się na lampionie. Nie odnalezienie punktu sprawia, że zespół uzyskuje 30 karnych minut.
2. Dodatkowym zadaniem zespołów jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie znajdujące się na lampionie (dotyczące Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki). Jeżeli odpowiedź będzie błędna do czasu zespołu zostaną doliczone 2 karne minuty.
3. W dniu zawodów podany zostanie limit czasu wyznaczony na pokonanie całej trasy.
4. Zespoły startują w kolejności wynikającej z losowania co 3 minuty.

Nagrody:
Zawodnicy pierwszych trzech zespołów w jednej jak i drugiej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe unikatowe medale.

Program minutowy:
10.30 Ceremonia rozpoczęcia zawodów, przedstawienie zasad rozgrywania zawodów.
11.00 Start pierwszego zespołu.
12.30 Zakończenie zawodów.

Rok szkolny 2016/2017

O5.06.2017

DZIEŃ PATRONA

5 czerwca, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Patrona Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Święto Szkoły rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. w Kościele Parafialnym w Siennej, z udziałem Pocztu Sztandarowego.
Następnie wszyscy uczniowie zostali przewiezieni do Jelnej, gdzie rozpoczęła się część nieoficjalna, czyli Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Patronie, rozgrywający się w 2 kategoriach wiekowych: klasy 0-3 i klasy IV-VI, I-III gimnazjum.

W najmłodszej kategorii uczniowie każdego oddziału przygotowali pracę plastyczną na temat: Zło dobrem zwyciężaj oraz w trakcie uroczystości recytowali jeden utwór związany z Patronem.
Po podliczeniu uzyskanych punktów okazało się, że:

I miejsce zajęły maluszki, czyli zerówka
II miejsce klasa 3
III miejsce klasy 1 i 2.

W drugiej kategorii wiekowej uczniowie każdej klasy pisali wiersz lub opowiadanie na temat „Zło dobrem zwyciężaj”, tworzyli pracę plastyczną, która miała odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, wzorując się na Patronie, można w dzisiejszych czasach stać się lepszym człowiekiem, a także trzyosobowe zespoły klasowe z liderem – Rodzicem rywalizowały na żywo w konkursie wiedzy. W czasie zmagań było dużo emocji, szczególnie w momencie przejścia do pytań spoza wcześniej podanej bazy, które dotyczyły, np. Kąciku Patrona i znajdujących się tam elementów, czy działań podejmowanych w szkole w celu rozpowszechniania ideałów Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Także końcowe wyniki konkursu w tej kategorii wiekowej są zaskakujące, bo dwa miejsca na podium zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej, mimo wcześniejszych obaw nauczycieli, że nie mają oni szans w starciu z gimnazjalistami.

I miejsce zajęła klasa VI SP
II miejsce klasa 3 GIMNAZJUM
III miejsce klasa V SP.

Zwycięskie zespoły w każdej kategorii zostały nagrodzone gromkimi brawami oraz nagrodami rzeczowymi: 150 zł dla klasy za pierwsze miejsce, 100 zł za drugie miejsce i masa różnych słodkości za trzecie miejsce. Organizatorzy imprezy, czyli Panie: Agata Tokarska, Beata Białoń i Urszula Baziak kierują serdeczne podziękowania do Rodziców, którzy wzięli udział w konkursie, dodając uczniom odwagi i wspierając ich swoją obecnością.

Ważnym elementem imprezy było wręczenie przez Dyrektora Szkoły Pana Ryszarda Baziaka pamiątkowych odznaczeń uczniom, którzy za swoją postawę, pracowitość, zaangażowanie w życie szkoły otrzymali zaszczytny tytuł Ucznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
Ten piękny, honorowy tytuł otrzymali:

- Dawid Małek z klasy III SP
- Marta Sadłoń z klasy VI SP
- Julia Sadłoń z klasy III GIMNAZJUM.

W trakcie uroczystości Pan Wojciech Mróz, organizator Biegu na orientację: "Z księdzem Jerzym bieg ku prawdzie", który odbył się 31 maja, ogłosił wyniki rywalizacji i wręczył zwycięskim drużynom pamiątkowe medale. Oto wyniki zawodów:

I miejsce SP:
Dawid Rembiasz, Martyna Mastalerz, Anna Świderska - opiekun drużyny: Dominik Rembiasz
II miejsce SP:
Magdalena Najduch, Justyna Krzyżak, Marta Sadłoń - opiekun drużyny: Urszula Mordarska
III miejsce SP:
Wiktoria Małek, Martyna Karolina Rembiasz, Martyna Agata Rembiasz - opiekun drużyny: Paweł Szkaradek.

I miejsce GIM:
Arleta Krzysztoń, Karolina Jurkowska, Kinga Jurkowska - opiekun drużyny: Patrycja Fałowska
II miejsce GIM:
Adrian Kuźma, Olga Płachta, Paweł Małek - opiekun drużyny: Dominik Małek
III miejsce GIM:
Zuzanna Biernacka, Karolina Rembiasz, Jakub Ogar - opiekun drużyny: Izabela Świderska.  zapraszamy do galerii_Biegi

Impreza, mimo że trwała ponad 2 godziny, upłynęła w miłej atmosferze, bo do konkretnych działań zaangażowało się wielu uczniów dopingowanych przez Rodziców, oprócz prowadzących konkurs na żywo o weryfikowanie odpowiedzi proszony był Pan Dyrektor, wypowiedzi komentowali również nauczyciele siedzący na widowni. Na koniec wszyscy obejrzeli krótką scenkę, ukazującą trudny czas pobytu księdza Jerzego w wojsku. Mamy nadzieję, że nikt się nie nudził i wszyscy uczniowie wzbogacili swoją wiedzę o Patronie, aby wcielać w życie głoszone przez niego wartości.  zapraszamy do galerii_Dzień patrona

20.05.2017

REGULAMIN IV MISTRZOSTW ZESPOŁU SZKÓŁ W JELNEJ W DRUŻYNOWYM BIEGU NA ORIENTACJĘ ORGANIZOWANE POD HASŁEM: „Z KSIĘDZEM JERZYM BIEG KU PRAWDZIE”

Cel rozgrywania zawodów:
1. Upowszechnianie biegu na orientację jako jednej z najprostszych form ruchu.
2. Integracja uczniów poszczególnych zespołów klasowych.
3. Oddanie hołdu Bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce patronowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 W Jelnej.

Termin i miejsce rozgrywania zawodów:
Zawody zostaną rozegrane w dniu 31.05.2017r. w terenach leśnych w okolicach Zespołu Szkół w Jelnej. Start i meta na terenie Zespołu Szkół w Jelnej.

Kategorie wiekowe:
Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych:
- Gimnazjum
- Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI)

Uczestnictwo:
Każda klasa Zespołu Szkół w Jelnej zgłasza minimum dwa zespoły 4-osobowe (zespoły muszą być mieszane), 4 zawodnikiem obowiązkowo jest osoba dorosła odpowiadająca za zespół (może to być wychowawca klasy, rodzic, rodzeństwo lub inna osoba pełnoletnia, która wyrazi chęć uczestnictwa w zawodach jako opiekun zespołu). Dopuszcza się udział w danej drużynie przedstawiciela innej klasy (w kategorii SP ucznia szkoły podstawowej, w kategorii Gimnazjum ucznia gimnazjum)

Zasady przeprowadzenia zawodów:
1. Zawody rozgrywane są na czas, zwycięża zespół, który w jak najkrótszym czasie odnajdzie za pomocą mapy i kompasu 6 punktów (tzw. lampionów) umieszczonych w terenach leśnych w okolicach Zespołu Szkół w Jelnej. Potwierdzeniem odnalezienia punktu jest odbicie na karcie unikatowego znaku znajdującego się na lampionie. Nie odnalezienie punktu sprawia, że zespół uzyskuje 30 karnych minut.
2. Dodatkowym zadaniem zespołów jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie znajdujące się na lampionie (dotyczące Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki). Jeżeli odpowiedź będzie błędna do czasu zespołu zostaną doliczone 2 karne minuty.
3. W dniu zawodów podany zostanie limit czasu wyznaczony na pokonanie całej trasy.
4. Zespoły startują w kolejności wynikającej z losowania co 3 minuty.

Nagrody:
Zawodnicy pierwszych trzech zespołów w jednej jak i drugiej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe unikatowe medale.

Program minutowy:
10.00 Ceremonia rozpoczęcia zawodów, przedstawienie zasad rozgrywania zawodów.
10.30 Start pierwszego zespołu.
12.30 Zakończenie zawodów.


26.04.2017

REGULAMIN MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU WIEDZY O PATRONIE dla uczniów Zespołu Szkół w Jelnej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

CELE:
1. Rozpowszechnianie ideałów życia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
2. Integrowanie dzieci i młodzieży wokół chrześcijańskich wartości.
3. Wyłonienie najlepszej pracy literackiej i plastycznej promującej wartości, którymi w życiu kierował się Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
4. Rozwijanie zainteresowań literackich i artystycznych oraz kształcenie umiejętności językowych a także plastycznych.

Zasady ogólne:
Konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 0-3 SP oraz 4-6 SP i I-III GIMNAZJUM.
Poszczególne części są jednocześnie dyscyplinami konkursowymi, dlatego uzyskane z nich punkty zostaną zsumowane:
~ 0-3 SP: część recytatorska 0-5 punktów + część plastyczna 0-4 punkty (maksymalnie 9 punktów),
~ 4-6 SP i I-III GIMNAZJUM: część literacka 0-10 punktów + część plastyczna 0-7 punktów + konkurs wiedzy 0-15 punktów (maksymalnie 32 punkty).
W każdej kategorii zostaną przyznane miejsca I-III - zwycięskie klasy otrzymają nagrody rzeczowe + nagrody niespodzianki.
Na nagrody rzeczowe przeznaczone zostaną pieniądze uzyskane z karnawałowej loterii fantowej w kwocie 630 złotych.
Konkurs ma mieć charakter zespołowy, więc wszyscy uczniowie w klasie powinni w jakiś sposób do niego się włączyć. Nie wolno tych samych uczniów angażować do różnych części.

I. Konkurs literacki dla uczniów klas 4 – 6 SP i I – III GIM:
a) każda klasa napisze pracę literacką (wiersz, opowiadanie, …) na temat związany z cytatem „Zło dobrem zwyciężaj”,
b) pracę należy przygotować i złożyć u Pani Agaty Tokarskiej najpóźniej do dnia 21 maja 2017 r.
c) kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• oryginalność,
• poprawność językowa oraz ortograficzna i interpunkcyjna,
d) będzie można uzyskać 0 - 10 punktów.

II. Konkurs wiedzy o Patronie dla uczniów klas 4 – 6 SP i I – III GIM:
a) uczniowie każdej klasy wyłaniają jeden zespół 3-osobowy oraz jednego lub dwóch Rodziców jako liderów,
b) konkurs odbędzie się w Dzień Patrona i będzie prowadzony na żywo, przy udziale publiczności,
c) pytania konkursowe będą obejmowały życiorys oraz zdjęcia prezentujące najważniejsze wydarzenia związane z życiem i śmiercią naszego Patrona,
d) baza pytań zostanie przekazana wychowawcom klas,
e) zespoły będą decydować o wyborze pytań zróżnicowanych pod względem trudności; będzie można wybrać pytanie za 1, 2 lub 3 punkty,
f) po wylosowaniu pytania grupa będzie musiała udzielić odpowiedzi w ciągu 30 sek.,
g) w razie błędnej odpowiedzi na pytanie zespół otrzymuje 0 punktów,
h) każdy zespół odpowiada na 5 pytań, w razie remisu losowane będzie dodatkowe pytanie spoza bazy pytań konkursowych,
i) będzie można uzyskać 0 - 15 punktów.

III. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 4 – 6 SP i I – III GIM:
a) uczniowie każdej klasy wyłaniają jeden zespół 2-osobowy, który w trakcie trwania konkursu wiedzy będzie miał wykonać rysunek tematycznie związany z zagadnieniem: Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest pięknym wzorem do naśladowania dla współczesnego pokolenia. W jaki sposób, wzorując się na jego życiu, można stać się lepszym człowiekiem?
b) kryteria oceny rysunków:
• zgodność treści rysunku z podanym tematem,
• poprawność kompozycji i rozplanowania pracy na kartonie,
c) pracom zostaną przydzielone miejsca od 1 do 7, co będzie się przekładało na ilość zdobytych punktów: 1 miejsce - 7 pkt, 2 miejsce - 6 pkt, 3 miejsce - 5 pkt, 4 miejsce - 4 pkt, 5 miejsce - 3 pkt, 6 miejsce - 2 pkt, 7 miejsce - 1 pkt.

IV. Konkurs recytacji wybranego wiersza o Patronie dla uczniów klas 0 – 3 SP:
a) Uczniowie każdej klasy przygotują jeden wiersz do recytacji indywidualnej lub grupowej, który zaprezentują w Dniu Patrona,
b) kryteria oceny:
• pamięciowe opanowanie tekstu,
• interpretacja głosowa,
• ogólny wyraz artystyczny,
c) będzie można uzyskać 0 - 5 punktów.

V. Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0 – 3 SP:
a) Uczniowie każdej klasy przygotują jedną pracę na temat: „Zło dobrem zwyciężaj” (technika dowolna)
b) pracę należy przygotować i złożyć u Pani Beaty Białoń najpóźniej do dnia 21 maja 2017 r.
d) kryteria oceny prac:
• zgodność treści rysunku z podanym tematem,
• poprawność kompozycji i rozplanowania pracy na kartonie,
c) pracom zostaną przydzielone miejsca od 1 do 4, co będzie się przekładało na ilość zdobytych punktów: 1 miejsce - 4 pkt, 2 miejsce - 3 pkt, 3 miejsce - 2 pkt, 4 miejsce - 1 pkt.

Rok szkolny 2015/2016

O6.06.2016

DZIEŃ PATRONA

06.06. 2016 roku w Zespole Szkół w Jelnej po raz drugi obchodziliśmy Dzień Patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Siennej, w czasie której ks. Grzegorz Lubecki wygłosił piękne kazanie związane tematycznie z osobą ks. Jerzego Popiełuszki. Druga część obchodów odbyła się już na hali sportowej w Jelnej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i hymnu szkoły głos zabrał Dyrektor Ryszard Baziak, który przypomniał wszystkim zgromadzonym, dlaczego ksiądz Jerzy został patronem naszej szkoły i jakim systemem wartości wszyscy się kierujemy. Dalsza część spotkania miała udowodnić, że społeczność szkolna wciela w życie idee patrona i stara się postępować zgodnie z jego słowami, a więc była to pora rozstrzygnięcia różnych konkursów, chwalenia i nagradzania.

WYNIKI KONKURSÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ:

Konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną poświęconą wielkiemu męczennikowi; organizator – pani Jolanta Baziak
I miejsce – II klasa
II miejsce – V klasa
III miejsce – VI klasa

Konkurs plastyczny związany z postacią bł. ks. Jerzego Popiełuszki; organizator – ks. Grzegorz Lubecki
I miejsce – Magdalena Jurkowska
II miejsce – Martyna Agata Rembiasz
III miejsce – Martyna Karolina Rembiasz

WYNIKI KONKURSÓW W GIMNAZJUM; organizator – pani Agata Tokarska

Grupowy konkurs wiedzy o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce pod hasłem: „Znam życie patrona, ponieważ chcę go naśladować”
I miejsce – Monika Małek i Dominik Jurkowski, klasa II
II miejsce – Magdalena Biernacka i Magdalena Wierny, klasa I
III miejsce – Klaudia Kuźma i Martyna Michalik, klasa II

Konkurs literacki na temat: „Życie w zgodzie z dekalogiem - niełatwe ale możliwe.”
I miejsce w kategorii: wiersz – Justyna Kamińska, klasa III
I miejsce w kategorii: opowiadanie – Gabriela Gieniec, klasa I
Konkurs na najciekawsze podpisy zdjęć upamiętniających miejsca związane z Patronem I miejsce – Monika Małek

Bieg na orientację pod hasłem: „Z księdzem Jerzym bieg ku prawdzie”.

Pan Wojciech Mróz - organizator rywalizacji sportowej, która stała się ważnym elementem tradycji szkoły, aby uhonorować zwycięskie drużyny, poprosił zaproszonych gości – Sołtysa wsi Jelna Pana Ryszarda Małka i Sołtysa wsi Sienna Pana Jana Ogar o wręczenie ich uczestnikom pamiątkowych medali z wizerunkiem Patrona.

Kategoria szkoły podstawowej:
I miejsce – Olga Płachta, Gabriela Mastalerz, Julia Buchman, opiekun: Adian Maciaszek
II miejsce – Anna Świderska, Martyna Mastalerz, Krystian Cisoń, opiekun: Karolina Świderska
III miejsce – Justyna Krzyżak, Tomasz Krzyżak, Jakub Mleczek, opiekun: pani Bożena Mleczek.

Kategoria gimnazjum:
I miejsce – Wioletta Górowska, Grzegorz Papież, Krzysztof Zieliński, opiekun: Radosław Leśniak
II miejsce – Monika Małek, Martyna Michalik, Dominik Jurkowski, opiekun: Bartłomiej Cisowski
III miejsce – Magdalena Wierny, Arkadiusz Ogar, Marcin Górecki, opiekun: Rafał Stelmach.

Najbardziej oczekiwaną chwilą było ujawnienie nazwisk osób, które zasłużyły na zaszczytne mianoUcznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Tytuł ten został przyznany osobom pracowitym, kulturalnym, aktywnym, które starają się postępować w myśl słów: „Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj”. W tym roku pamiątkowe medale otrzymali:
- Krzysztof Rembiasz z klasy II SP
- Wiktoria Małek z klasy V SP
- Justyna Kamińska z klasy III GIMNAZJUM.

Po pochwałach i nagrodach był także czas na refleksje, ponieważ uroczystość zakończyła się wzruszającym montażem słowno – muzycznym, przygotowanym przez Panią Agatę Tokarską i Panią Urszulę Baziak, którego przesłaniem było zachęcenie do podążania w życiu drogą prawdy, uczciwości, sprawiedliwości, dobroci i pracowitości, by zasłużyć na miano dobrych ludzi. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ostatnie słowo należało do gości, którzy pogratulowali społeczności szkolnej sukcesów w różnych dziedzinach oraz podziękowali za zaproszenie i niezwykłe doznania artystyczne. Słowa uznania skierowali także do uczniów i nauczycieli za zaangażowanie i pracę nad tworzeniem przyjaznego i pozytywnego wizerunku szkoły nie tylko w środowisku lokalnym, dzięki czemu mieszkańcy małej ojczyzny mogą być dumni ze swoich korzeni.  zapraszamy do galerii

Rok szkolny 2014/2015

15.06.2015

WYCIECZKA DO WARSZAWY

W dniach 15-16 czerwca 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół w Jelnej pod opieką nauczycieli i księdza Grzegorza poznawali stolicę Polski. Dwudniowa wycieczka do Warszawy została zorganizowana w celu odwiedzenia miejsc, z którymi związany był patron szkoły Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko.
Wszyscy uczestniczyli w Mszy św. w Kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, gdzie ksiądz Jerzy był rezydentem. Potem przyszła kolej na zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, czyli prześledzenie historii życia i służby oraz męczeńskiej śmierci kapłana, a na koniec był czas na zapalenie znicza i modlitwę przy jego grobie.
Po doznaniach religijnych wszyscy wzbogacili swoją wiedzę historyczną w czasie pobytu w rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie oraz w zespole pałacowo-ogrodowym powstałym z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwanym Łazienkami Królewskimi. Zobaczyliśmy również Grób Nieznanego Żołnierza oraz spacerowaliśmy ulicami Starówki i podziwialiśmy Zamek Królewski. Zobaczyliśmy również Belweder, budynki Sejmu RP, gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, budynki różnych ministerstw i ambasad….. Wszyscy z uwagą przysłuchiwali się przewodnikowi, czyli Pani, która znała mnóstwo ciekawostek i anegdot związanych z oglądanymi miejscami. Zadowoleni byli także miłośnicy sportu, ponieważ byliśmy na Stadionie Narodowym, widzieliśmy szatnię naszych piłkarzy, niektórzy zasiedli na miejscach zajmowanych przez znanych sportowców… Oczywiście Warszawa każdemu kojarzy się z Pałacem Nauki i Kultury, więc i my wjechaliśmy windą na trzydzieste piętro i podziwialiśmy niesamowite widoki…
Atrakcją był także nocleg w hostelu i pobyt w Złotych Tarasach. Jednak wszystko co dobre, szybko się kończy, więc dwa dni minęły błyskawicznie i trzeba było wrócić do rzeczywistości. Mamy jednak nadzieję, że jeszcze kiedyś wybierzemy się do Warszawy, bo naprawdę warto!
 

   

O5.06.2015

DZIEŃ PATRONA

5 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Jelnej odbyły się obchody Dnia Patrona Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Siennej, a następnie wszyscy obejrzeli skłaniającą do refleksji część artystyczną pod hasłem „ Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest wśród nas”. Impreza szkolna rozpoczęła się od przemówień Pana Dyrektora Zespołu Szkół – Ryszarda Baziaka oraz Wójta Gminy – Pana Józefa Tobiasza.
W trakcie akademii społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście obejrzeli krótkie scenki przygotowane przez klasy gimnazjalne w ramach konkursu poświęconego patronowi. Uczniowie sami napisali scenariusze, przygotowali dekoracje i w końcu zaprezentowali się na scenie. Prezentacje zostały nagrodzone gromkimi brawami, a ponieważ gimnazjaliści z tego trudnego zadania wywiązali się naprawdę wspaniale, jury przyznało wszystkim zespołom równorzędne I miejsce i nagrodziło zwycięzców słodkimi upominkami.
W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor Ryszard Baziak wręczył pamiątkowe medale wyróżniającym się uczniom, za kierowanie się w życiu ideami Patrona.
Na zaszczytne miano Ucznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zasłużyli:
z klas I-III: Oskar Górowski,
z klas IV-VI: Aleksandra Fedko,
z klas I-III gimnazjum: Kamila Kmak.
W trakcie imprezy ogłoszono również wyniki biegu na orientacje poświęconego patronowi, który integruje środowisko, ponieważ uczniowie biegają pod opieką dorosłych opiekunów: rodziców, rodzeństwa, nauczycieli.
I miejsce w kategorii grup młodszych: Monika Małek, Martyna Michalik i Patryk Górowski pod opieką Przemysława Górowskiego
I miejsce w kategorii grup starszych: Anna Małek, Aneta Matusik, Patryk Małek pod opieką Pani Brygidy Małek.
W czasie uroczystości nagrodzono także zwycięzców szkolnego konkursu poetyckiego dla uczniów klas IV-VI.
I miejsce: Angelika Cisoń z kl. VI
II miejsce: Magdalena Biernacka z kl. VI
III miejsce: Karolina Rembiasz z kl. V
Wyróżnienie: Julia Buchman z kl. V.
Pomiędzy ogłaszaniem zwycięzców i wręczaniem nagród widzowie uczestniczyli w muzyczno - poetyckiej uczcie, ponieważ nie zabrakło wzruszających pieśni i nastrojowych wierszy. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Impreza została przygotowana z wielkich rozmachem, w myśl słów Patrona: „Każda rzecz, każda sprawa wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.”  zapraszamy do galerii

03.06.2015

II Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką

W dniu 3 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Świniarsku odbyły się II Artystyczne Spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką, w czasie których ogłoszono wyniki konkursu literackiego. W kategorii gimnazjum II miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Aneta Matusik z klasy III, która napisała esej na temat: „Przyjąć dobrowolnie cierpienie za drugiego człowieka to coś więcej niż tylko cierpieć. Na taką decyzję mogą się zdobyć tylko ludzie wewnętrznie wolni” - rozmyślania o prześladowaniach za wiarę i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. Wszyscy z przyjemnością wysłuchali nagrodzonej pracy naszej trzecioklasistki, której należą się brawa za chęć, wysiłek, no i końcowy efekt.
 

  

02.06.2015

II mistrzostwa Zespołu Szkół w Jelnej w drużynowym biegu na orientację pod hasłem „Z ks. Jerzym bieg ku prawdzie”

W ramach obchodów Dnia Patrona 2 czerwca odbył się bieg drużynowy na orientację. Wyniki zostaną ogłoszone na uroczystości w piątek (5 czerwca).

Rok szkolny 2013/2014

PRZYGOTOWANIA DO NADANIA IMIENIA SZKOLE

 • Procedura nadania imienia Szkole w Jelnej
 • Zespół ds. nadania imienia szkole: Wojciech Mróz – przewodniczący, Beata Białoń, Jolanta Baziak, Danuta Marczyk.

  20.05.2014

  I mistrzostwa Zespołu Szkół w Jelnej w drużynowym biegu na orientację pod hasłem „Z ks. Jerzym bieg ku prawdzie”

  W ramach przygotowań do nadania imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki naszej szkole odbył się dzisiaj bieg drużynowy. Przedstawiamy wyniki i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
  W kategorii Szkoły Podstawowej:
  I miejsce: Angelika Cisoń, Ewelina Rembiasz, Paweł Małek, opiekun: Katarzyna Małek;
  II miejsce: Karolina Zielińska, Magdalena Biernacka, Artur Kępa, opiekun: Łukasz Zieliński;
  III miejsce: Arleta Krzysztoń, Aleksandra Fedko, Arkadiusz Leszczyński, opiekun: Adrian Maciaszek.
  W kategorii Gimnazjum:
  I miejsce: Anna Małek, Aneta Matusik, Marcin Baziak, opiekun: Brygida Małek;
  II miejsce: Agnieszka Jurkowska, Anna Płachta, Grzegorz Papież, opiekun: p. Zofia Dunikowska;
  III miejsce: Dominika Cisoń, Katarzyna Zając, Ryszard Rembiasz, opiekun: Jarek Stelmach.  zapraszamy do galerii

  15.05.2014

  Wycieczka pod hasłem "Śladami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki"

  Dnia 14 maja 2014 roku odbyła się wycieczka klas III-VI do Krakowa pod hasłem "Śladami błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki". W programie uczniowie zwiedzili Katedrę Wawelską z Dzwonem Zygmunta oraz Krypty z grobami m.in. pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Przeszli Traktem Królewskim na Krakowski Rynek, gdzie zobaczyli Sukiennice, Kościół Mariacki, Pomnik Adama Mickiewicza oraz usłyszeli hejnał z Wieży Mariackiej. Następnym punktem programu był Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Nowej Hucie z pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki i klasztor ojców Cystersów w Mogile gdzie znajduję się pomnik księdza Jerzego. Wycieczka była wspaniałą lekcją historii, przybliżyła nam przeszłość naszego kraju oraz postać błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona naszej szkoły.

   

    05.03.2014

  MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE Z BŁOGOSŁAWIONYM KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO

  W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania imienia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki Zespołowi Szkół w Jelnej dnia 04.03.2014r. odbył się finał międzyszkolnego spotkania z błogosławionym księdzem.
  Gościliśmy w murach naszej szkoły uczniów i nauczycieli szkół z naszej gminy oraz szkół, noszących imię ks. Jerzego Popiełuszki: Zespołu Szkół z Mogilna, Zespołu Szkół ze Świniarska i Szkoły Podstawowej nr 6 z Nowego Sącza. Na uroczystość przybyli: Wójt Gminy Gródek n/ Dunajcem Józef Tobiasz, ksiądz proboszcz parafii Sienna Andrzej Dźwigaj oraz pracownicy Pałacu Kultury w Nowym Sączu: mgr Lidia Kowalczyk, mgr Agnieszka Ćwikło i mgr Agata Rolka.
  W ramach naszego przedsięwzięcia przeprowadzono cztery kategorie konkursów: recytatorski, wiedzy, literacki i plastyczny. Celem zorganizowanych eliminacji było: przybliżenie postaci Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, zrozumienie ideałów i wartości, którym był wierny, budzenie szacunku do postaci kapłana, integrowanie młodzieży wokół chrześcijańskich wartości oraz motywowanie do dalszego poznawania sylwetki patrona szkoły.
  Konkursy cieszyły sie dużym zainteresowaniem, nadesłano wiele prac.
  Oprawę muzyczną przygotowała mgr Urszula Baziak. Justyna Kamińska, Aleksandry Fedko, Dominika Cisoń i chór szkolny wykonały piosenki o ks. Jerzym, które pozwoliły nam na chwilę refleksji o błogosławionym świadku prawdy.
  Uroczystość była świętem w naszej szkole, a równocześnie okazją do międzyszkolnej integracji.

  Wyniki konkursów:

  W SZKOLNYM KONKURSIE NA LOGO SZKOŁY wzięło udział 50 uczniów. Najlepszą pracę wyłoniła komisja w składzie: mgr Beata Białoń, mgr Jolanta Baziak i mgr Agata Tokarska.
  I miejsce – Anna Małek i Aneta Matusik z klasy II Gimnazjum.

  W SZKOLNYM KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZKO wzięło udział 50 uczniów. Najlepszą prezentację wyłoniła komisja w składzie: mgr Beata Białoń, mgr Jolanta Baziak i mgr Agata Tokarska.
  I miejsce – Anna Małek i Aneta Matusik z klasy II Gimnazjum.

  W MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE LITERACKIM wzięło udział 20 uczestników z 6 gimnazjów. Uczniowie mieli do wyboru 2 tematy prac, inspirowane życiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Najlepsze prace wyłoniła komisja w składzie: Dyrektor Wydawnictwa „Promyczek Dobra” ksiądz Andrzej Mulka, mgr Lidia Kowalczyk i mgr Agnieszka Ćwikła z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

  I miejsce – Katarzyna Zwolenik z klasy III Gimnazjum im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Mogilnie
  II miejsce – Aneta Pancerz z klasy III Gimnazjum nr 4 w Przydonicy
  III miejsce – Aneta Matusik z klasy II Gimnazjum nr 3 w Jelnej
  Wyróżnienie – Wiktoria Próchnicka z klasy II Gimnazjum nr 2 w Podolu Górowej
  Wyróżnienie – Gabriela Mikosz z klasy II Gimnazjum nr 3 w Jelnej.

  W MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM wzięło udział 82 uczniów z 8 szkół. Komisja złożona z pracowników Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu pod przewodnictwem mgr Agaty Rolki przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  W kategorii klas I – III Szkół Podstawowych nagrody otrzymali:
  I miejsce - Agata Martyna Rembiasz z Jelnej
  II miejsce - Aleksandra Baziak z Siennej
  III miejsce - Aleksandra Biernacka z Przydonicy
  Wyróżnienie - Mateusz Sarna z Podola Górowej

  W kategorii klas I – III szkół podstawowych nagrody otrzymali:
  I miejsce - Joanna Stelmach z Przydonicy
  II miejsce - Natalia Zarzycka z Przydonicy
  III miejsce - Martyna Karabin ze Świniarska
  Wyróżnienie - Aleksandra Wolak z Gródka nad Dunajcem

  W kategorii klas I – III szkół gimnazjalnych nagrody otrzymali:
  I miejsce - Agnieszka Klimontowska z Mogilna
  II miejsce - Katarzyna Seratowicz z Podola Górowej
  III miejsce - Monika Górowska z Jelnej
  Wyróżnienie - Anna Małek z Jelnej.

  W MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM wzięło udział 11 uczniów z 7 szkół podstawowych. Komisja pod przewodnictwem mgr Lidii Kowalczyk przyznała następujące nagrody:
  I miejsce - Gabriela Gieniec z Siennej
  II miejsce - Arleta Krzysztoń z Jelnej
  III miejsce - Karol Kuś z Gródka n/Dunajcem
  Wyróżnienie - Agnieszka Witek z Podola - Górowej.

  W MIĘDZYGMINNYM KONKURSIE WIEDZY wzięło udział 6 szkół podstawowych i 4 gimnazja, łącznie 17 uczestników. Przewodniczący komisji ks. Grzegorz Lubecki przedstawił wyniki.
  W kategorii szkół podstawowych:
  I miejsce - Dominik Jurkowski z Jelnej
  II miejsce - Monika Małek z Jelnej
  III miejsce - Paulina Bielak z Lipia
  W kategorii gimnazjów:
  I miejsce - Anna Małek z Jelnej
  II miejsce - Ewa Ciapka z Gródka n/Dunajcem
  III miejsce - Małgorzata Surdziel z Gródka n/Dunajcem. SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

zapraszamy do galerii 

13.01.2014

KONKURSY SZKOLNE na logo szkoły i na najlepszą prezentację o bł. ks. J. Popiełuszko

Nadanie imienia szkole łączy się z potrzebą wzbogacenia tradycji i symboliki, dlatego wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE NA LOGO Zespołu Szkół w Jelnej oraz w KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O BŁ. KS. JERZYM POPIEŁUSZKO.
Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 4 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Jelnej o godz. 12.00.
Regulamin konkursu na logo szkoły
Regulamin konkursu na prezentację

13.01.2014

MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIE Z BŁOGOSŁAWIONYM KSIĘDZEM JERZYM POPIEŁUSZKO

W związku ze zbliżającą się uroczystością nadania imienia Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Zespołowi Szkół w Jelnej, Szkoły o tym samym imieniu z Zabełcza, Świniarska i Mogilna zapraszamy do wzięcia udziału w międzyszkolnych konkursach: literackim, recytatorskim, wiedzy i plastycznym.
Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 4 marca 2014 roku w Zespole Szkół w Jelnej o godz. 12.00. Regulamin konkursów

27.11.2013

Wybrano kandydata na patrona

W dniu 16.10.2013 roku na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dokonano wyboru kandydata na patrona Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Jelnej. Wyboru dokonano spośród 6 propozycji wysuniętych przez wszystkie podmioty szkoły: rodziców, uczniów i nauczycieli. Kandydatami byli Witold Pilecki, Jerzy Popiełuszko, Maksymilian Kolbe, Tadeusz Kościuszko, św. Stanisław Kostka, Jan Górowski.
Ostatecznie postanowiono, że patronem powinien zostać bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Postać księdza Jerzego reprezentuje wartości bliskie środowisku oraz jest zgodna z kierunkami pracy wychowawczej szkoły, określonymi w szkolnym programie wychowawczym.
Wybór kandydata jest początkiem realizacji procedury nadania imienia szkole. W kolejnych miesiącach prowadzona będzie praca przygotowawcza, obejmująca m. in.: konkurs na logo szkoły, gromadzenie materiałów naukowo – biograficznych dotyczących patrona, konkursy: literacki, plastyczny, wiedzy, recytatorski, piosenki, na prezentację multimedialną, zorganizowanie wystawy/kącika poświęconego patronowi, zorganizowanie turnieju sportowego im. patrona, przyjęcie i nauka hymnu szkoły, ustalenie ceremoniału i wprowadzenie go do Statutu szkoły, zorganizowanie wycieczki do miejsc związanych z patronem.
Wymienione działania zostaną zwieńczone uroczystością nadania imienia planowaną na koniec maja 2014 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, imię szkole nadaje organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Taki wniosek zostanie w najbliższym czasie przedstawiony Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Gródek nad Dunajcem przez dyrektora Zespołu Szkół w Jelnej.

12.11.2013

Przybliżenie życiorysów i dokonań kandydatów na patrona szkoły

KS. JERZY POPIEŁUSZKO - Urodził się 14 września 1947 we wsi Okopy koło Suchowoli, zmarł 19 października 1984 roku. Związany z ruchem społecznym „Solidarność”, w którym pełnił funkcję kapelana. W latach 60-tych uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli, które ukończył w roku 1965. Po ukończeniu szkoły średniej Popiełuszko odkrył w sobie powołanie i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowego w Warszawie. Jednocześnie ks. Jerzy cały czas był zaangażowany w pomoc potrzebującym – zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, ubogim, bliskim osób internowanych. Gromadził dla nich żywność i leki. Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. W lutym 1982 r. zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę. Jerzy dużo czasu poświęcał na przygotowanie tych Mszy św., zwłaszcza kazań o tematyce religijno-patriotycznej, w których mówił o miłości Ojczyzny, wolności, prawdzie, wierze. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób przyjeżdżało na te Msze św., już nie tylko spoza parafii, ale także spoza Warszawy. Działalność Popiełuszki nie podobała się ówczesnym władzom, był on wielokrotnie przesłuchiwany , otrzymywał wiele listów z pogróżkami . 19 października 1984 roku umundurowani funkcjonariusze milicji zatrzymali samochód, którym podróżował ksiądz Jerzy, i porwali go wraz z jego osobistym kierowcą, któremu udało się zbiec. 30 października z zalewu wiślanego koło Włocławka zostaje wyłowione ciało Popiełuszki. Pogrzeb Popiełuszki miał miejsce 3 listopada 1984 roku i miał charakter wielkiej, patriotycznej, antykomunistycznej manifestacji.

O. MAKSYMILIAN KOLBE - Rajmund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli koło Łodzi. Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć warsztat i przenieść się do Łodzi, potem do Pabianic, gdzie ojciec pracował w fabryce, a matka prowadziła sklepik i pracowała jako położna (ok. 1897).
Kiedy miał 12 lat, w kościele parafialnym w Pabianicach ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. Zapytała chłopca, czy je chce, a równocześnie dała mu do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, a czerwona męczeństwo; "Odpowiedziałem, że chcę obydwie. Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła".
Dnia 1 listopada 1914 roku Kolbe złożył profesję uroczystą, w czasie której dodał sobie imię Maria. Dnia 28 kwietnia 1918 roku Kolbe otrzymał święcenia kapłańskie.
17 lutego 1941 roku gestapo zabrało o. Kolbego do Warszawy na osławiony Pawiak. 25 maja 1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Otrzymał numer 16670.
Pod koniec lipca 1941 roku uciekł jeden z więźniów z bloku o. Kolbego. Wściekły komendant nakazał zwołać na plac cały blok i co dziesiątego wytypowanego przez siebie więźnia skazał na śmierć głodową, w specjalnie na to przygotowanym bunkrze. Wśród przeznaczonych na śmierć znalazł się Franciszek Gajowniczek. Nieszczęśliwy westchnął, że musi opuścić żonę i dzieci. Wtedy stała się rzecz, która zdumiała katów. Z szeregu wyszedł o. Kolbe i prosił, by jego skazano na śmierć zamiast Gajowniczka, który stał obok niego. Na pytanie: kim jest? odparł, że jest kapłanem katolickim. Jest samotny, a Gajowniczek ma żonę i dzieci. Poszedł na śmierć wraz z 9 towarzyszami do bloku śmierci, nr 13. Bunkier, który dotąd był miejscem przekleństw i rozpaczy, pod przewodnictwem o. Maksymiliana stał się przybytkiem Bożej chwały. Modlono się i śpiewano nabożne pieśni. Przyzwyczajony do głodu o. Kolbe przeżył w bunkrze dwa tygodnie bez kruszyny chleba i kropli wody. Wreszcie oprawcy dobili go zastrzykiem fenolu. Stało się to 14 sierpnia, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1941 roku. O. Kolbe miał zaledwie 47 lat.
Dnia 17 października 1971 roku papież Paweł VI dokonał osobiście uroczystej beatyfikacji Męczennika w obecności dziesiątków tysięcy wiernych z całego świata i ponad 3000 pielgrzymów polskich. Dnia 10 października 1982 roku Ojciec święty Jan Paweł II dokonał jego kanonizacji.
Kult św. Maksymiliana rozszedł się lotem błyskawicy po Polsce. Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ogłosiła go swoim patronem. W Zduńskiej Woli, dzięki inicjatywie miejscowego proboszcza, powstał Ośrodek Pamięci św. Maksymiliana. Zachował się tu szczęśliwie dom rodzinny Świętego przy ulicy jego imienia.
Św. Maksymilian Maria Kolbe pozostanie w dziejach Kościoła w Polsce jako jedna z najpiękniejszych jego postaci. Człowiek, który zaufał Niepokalanej, nie zawiódł się, bo zawieść się nie mógł. Do roku 1982 ku czci Świętego wystawiono w Polsce 61 kościołów i kaplic, a za granicą - 35.

WITOLD PILECKI - Witold Pilecki ps. „Druh” (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau.
W latach 1918–1921 służył w Wojsku Polskim, walczył podczas wojny z bolszewikami. Jako kawalerzysta brał udział w obronie Grodna. 5 sierpnia 1920 wstąpił do 211 Pułku Ułanów i w jego szeregach walczył w bitwie warszawskiej, bitwie w Puszczy Rudnickiej i brał udział w wyzwoleniu Wilna. Dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. W 1934 Witold Pilecki był podporucznikiem rezerwy ze starszeństwem z 1 lipca 1925 i 300. lokatą. Pozostawał na ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień w Lidzie z przydziałem mobilizacyjnym do 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Baranowiczach.
Podczas II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej jako dowódca plutonu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19 Dywizji Piechoty Armii Prusy, a następnie w 41 Dywizji Piechoty na przedmościu rumuńskim. Ostatnie walki jego oddział prowadził jako jednostka partyzancka. Pilecki rozwiązał swój pluton 17 października 1939 i przeszedł do konspiracji.
Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Warszawy, został jednym z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 konspiracyjnej organizacji Tajnej Armii Polskiej pod dowództwem majora Jana Włodarkiewicza. Początkowo pełnił w niej funkcję szefa sztabu, następnie inspektora głównego. Był zwolennikiem wcielenia TAP do ZWZ, co nastąpiło na przełomie 1941/42 roku.
W 1940 Pilecki przedstawił swoim przełożonym plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w celu zebrania od wewnątrz informacji wywiadowczych na temat jego funkcjonowania i zorganizowania ruchu oporu. W tym czasie niewiele było wiadomo o warunkach panujących w obozie. Nauczył się życiorysu nieujawnionego Niemcom polskiego żołnierza, by jako „Tomasz Serafiński” stworzyć dla Gestapo powód do zesłania do obozu zagłady. 19 września 1940 podczas łapanki wszedł w jej kocioł w bloku przy al. Wojska Polskiego 40 (gdzie znajduje się pamiątkowa tablica), by dostać się do obozu Auschwitz (w Oświęcimiu) i zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Do obozu trafił w nocy z 21 na 22 września 1940.Jako więzień nr 4859 był głównym organizatorem konspiracji w obozie.
W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec z obozu. Podczas ucieczki „Druh” odnalazł prawdziwego Tomasza Serafińskiego. Serafiński skontaktował go z oddziałami AK, którym przedstawił swój plan ataku na obóz w Oświęcimiu.. Jednak projekt ataku na obóz nie uzyskał aprobaty dowództwa, ponieważ został uznany za nierealny na lokalne siły podziemia. Sama tylko załoga pilnująca Auschwitz złożona z SS-manów liczyła od 6,5 tys. do 8 tys. osób. 11 listopada 1943 został awansowany do stopnia rotmistrza.
W 1943–1944 służył w oddziale III Kedywu KG AK, brał udział w powstaniu warszawskim. Początkowo walczył jako zwykły strzelec w kompanii „Warszawianka”, później dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II, w tzw. Reducie Witolda. W latach 1944–1945 przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu 344 Lamsdorf, oflagu VII A w Murnau.
Po wyzwoleniu stalagu walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, a następnie wrócił do Polski by kontynuować działalność wywiadowczą. 8 maja 1947 został aresztowany, gdzie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W trakcie ostatniego, jak się później okazało, widzenia z żoną, wyznał jej w tym kontekście: Oświęcim to była igraszka. 15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano dnia 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był Piotr Śmietański zwany „Katem z Mokotowa”.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO -(1746-1817) - generał polski i amerykański, Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 1794. Ukończył Szkołę Rycerską w Warszawie oraz studiował jako królewski stypendysta w Paryżu. Brał udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, gdzie w uznaniu jego zasług został generałem brygady wojsk amerykańskich. W 1789 król Stanisław August Poniatowski nominował Kościuszkę na generała majora wojska konnego. W 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej walcząc w armii koronnej odznaczył się w bitwach pod Zieleńcami i pod Dubienką. Po przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowicy podał się do dymisji i wyjechał do Lipska, następnie do Francji i Włoch. 24 marca 1794 w Krakowie pod jego przywództwem wybuchło powstanie zwane Kościuszkowskim, a on objął władzę, jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej. Rozbicie wojsk generała Tomasowa pod Racławicami należy do największych sukcesów Powstania. Na wieść o tym zwycięstwie wybuchło także powstanie pod wodzą Jana Kilińskiego w Warszawie, a kilka dni późnej na Litwie. Powstanie jednak nie miało szansy na sukces, a on sam po przegranej bitwie pod Maciejowicami został uwięziony w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu. Zmarł w Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia; został pochowany na Wawelu. Kościuszko został bohaterem wielu dzieł literackich. Na jego cześć usypano w latach 1820-1823 Kopiec Kościuszki w Krakowie. Jemu zostały zadedykowane liczne pomniki i posągi w USA i w Polsce. Niezliczona ilość obiektów geograficznych, miast, hrabstw, ulic, szkół, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji w obu krajach nosi jego Tadeusza Kościuszki.

ŚW. STANISŁAW KOSTKA - Urodził się w Rostkowie pod Przasnyszem w końcu grudnia 1550r. W wieku 14 lat razem ze starszym bratem Pawłem został wysłany do szkoły jezuitów w Wiedniu. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wizję w której św. Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu Komunie Świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano wstał zupełnie zdrowy. Stanisław pragnął wstąpić do zakonu jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567 roku, pieszo, w przebraniu uciekł z Wiednia. W pogoń za nim ruszył jego brat Paweł. Dotarł do Rzymu, gdzie Franciszek Borgiasz przyjął go 28 października 1567 roku do nowicjatu. Mając 18 lat złożył śluby zakonne. 10 sierpnia 1568 roku nagle zachorował na malarię i zmarł 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie.
Na początku XX w. św. Stanisława ogłoszono patronem polskiej młodzieży. Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodzimy w Kościele 18 września.

Jan Górowski - ur. 22 listopada 1881r. w Jelnej. Był absolwentem I Gimnazjum w Nowym Sączu w 1912r. oraz Szkoły dla Oficerów Rezerwy w Poli. L./Triestu. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W czasie I Wojny Światowej jako porucznik walczył w szeregach austriackiego 20 pułku piechoty. Od jego powstania – służył w I Pułku Strzelców Podhalańskich i później wraz z nim brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej będąc dowódcą kompani. W listopadzie 1918r. dowodził Nowosądecką Kompanią Legii Studenckiej walcząc w rejonie Chyrowa. W 1939r. organizował kompanię Policji Państwowej w Myślenicach, na czele której dotarł na południowo-wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polski, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej i był więziony w obozie jenieckim w Ostaszkowie.
Kapitan Górowski ratując honor oficera przypłacił za to swoim życiem. Został wywieziony na śmierć kilka dni po 27 kwietnia 1940r. Pozostawił dwoje małych synów Jana i Jerzego. Symboliczny grób Jana Górowskiego znajduje się na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu przy ul. Rejtana powstał w czasie, kiedy kulisy zbrodni katyńskiej były skrzętnie ukrywane.

24.10.2013

Kandydatury na Patrona Szkoły

Informujemy, że wybrano kandydatury na patrona Szkoły. Zgodnie z przyjętą i opublikowaną procedurą nadania imienia Szkole Podstawowej w Jelnej i Gimnazjum nr 3 w Jelnej, kandydatury były wysuwane przez:
1) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej;
2) Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 3;
3) Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej;
4) Rodziców uczniów Gimnazjum nr 3;
5) Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3.

Każdy z wymienionych podmiotów miał możliwość wyłonienia 2 kandydatur. Są one następujące:

- Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej: ks. Jerzy Popiełuszko, o. Maksymilian Kolbe,
- Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 3: Witold Pilecki, Tadeusz Kościuszko,
- Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej: ks. Jerzy Popiełuszko, św. Stanisław Kostka,
- Rodzice uczniów Gimnazjum nr 3: Witold Pilecki, ks. Jerzy Popiełuszko,
- Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3: Witold Pilecki, ks. Jerzy Popiełuszko.

Dodatkową kandydaturą zgłoszoną przez lokalne środowisko, jest postać Jana Górowskiego, urodzonego w Jelnej, oficera Wojska Polskiego, zamordowanego w Katyniu.

Kolejnym krokiem będzie przybliżenie życiorysów i dokonań kandydatów.
W listopadzie na wspólnym spotkaniu Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców wybrany zostanie patron.

61236