Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Remonty, czyli dobre gospodarowanie

Treść


1992 rok

- remont dachu (120 mln); prace nad opaską wodną (200 mln)

1993/1994

- malowanie ścienne oraz olejne stolarki i lamperii wewnątrz szkoły (16 mln Rada Rodziców + 4 mln Rada Sołecka + 5mln środki pozyskane przez dyrektora); częściowa wymiana ogrodzenia placu zabaw i boiska szkolnego; prace społeczne rodziców (31 dniówek) przy remoncie schodów przed obydwoma wejściami i odprowadzeniu wody z rynny ściekowej przy schodach przed głównym wejściem

1995/1996

- remont sanitariatu dla dziewcząt; montaż radiowęzła

1996/1997

- przebudowa dachu na niższej części budynku (58 tys.)

2002/2003

- rozbudowa i modernizacja pomieszczeń dydaktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego; wykonanie parkingu
o powierzchni 105 m; ukończenie boiska sportowego z nawierzchnią asfaltową i wykonanie schodów

2003/2004

- zmiana dachu; remont szatni; uporządkowanie terenu wokół szkoły; wymiana okien za 56 tys., wymiana płyt chodnikowych na placu przed szkołą, powstaje projekt wymiany c. o.; w 50% wykonano zaplecze dla potrzeb wychowania fizycznego (skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą); wykonanie niwelacji terenu (prace ziemne wykonali rodzice); zakup materiału na ogrodzenie

2004/2005

- wymiana centralnego ogrzewania (78 tys.); wymiana posadzki na dolnym korytarzu (9 tys.); remont pomieszczenia kancelaryjnego i wymiana mebli; wymalowanie korytarzy i klatki schodowej (4 tys.); wymiana drzwi do sali gimnastycznej (2 tys.); wykonanie ogrodzenia wokół szkoły

2005/2006

- remont pomieszczenia bibliotecznego i przygotowanie go do przyjęcia Internetowego Centrum Multimedialnego; termoizolacja i remont elewacji szkoły

2006/2007

- ułożenie opaski chodnikowej wokół budynku szkoły; uzyskanie 10 tys. na wykończenie stołówki szkolnej

2007/2008

- remont zaplecza kuchennego (koszt ponad 30 tys. zł)

2008/2009

- wykonanie projektu budowy szatni

2010/2011

- rozpoczęcie pierwszego etapu robót związanych z budową hali sportowej, planowe zamknięcie inwestycji wrzesień 2012 roku

2011/2012

- adaptacja dotychczasowej sali gimnastycznej na potrzeby jadalni i szatni

2012/2013

- 12 stycznia 2013 roku - zakończenie budowy hali sportowej

- wokół szkoły zostały zbudowane chodniki, wykonano dwa parkingi; oddano do użytku szatnię, dodatkową salę świetlicowo-lekcyjną oraz wyremontowano bibliotekę; budowa sanitariatu dla „zerówki”; przygotowanie zaplecza kuchennego i uruchomienie stołówki

2017

- oddanie do użytkukuchni i stołówki

2017 - 2020

- wymiana posadzek w szkole

2019

- podłączenie szkoły do szerokopasmowego Internetu

2020

- budowa boiska szkolnego

65815