Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Rodzice / Uczniowie

Treść


REKRUTACJA 2023/2024

DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY I

Od 28 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I. Wcześniej, w terminie od 14 do 21 lutego 2023 r., rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (jeśli chcą, aby dziecko korzystało nadal z wychowania  przedszkolnego w oddziale w naszej Szkole).  Podobnie, rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, składają zgłoszenie dziecka do klasy I.

W pozostałych przypadkach rodzice składają wnioski o przyjęcie odpowiednio do oddziału przedszkolnego lub I klasy. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 14 marca. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail szkoły.

Szczegółowe informacje oraz druki rekrutacyjne dostępne są poniżej. 

Przedszkole:

Informacja_dla rodziców

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Wniosek_o przyjęcie do_oddziału przedszkolnego

Klasa I:

Informacja dla rodziców

Zgłoszenie_dziecka (dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły)

Wniosek o przyjęcie do klasy I


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022 - 2023Pedagog szkolny: mgr Elżbieta Plata

Godziny pracy:

wtorek: 8.10 - 9.10; 10.00 - 12.00

czwartek: 9.10 - 10.10; 11.00 - 12.00

piątek: 7.20 - 8.20


Pedagog specjalny: mgr Bernadeta Bogdanowicz

Godziny pracy:

poniedziałek: 8.10 - 10.10

wtorek: 10.00 - 11.00

środa: 8.10 - 11.10

czwartek: 11.10 - 11.55; 12.50 - 13.35

piątek: 12.00 - 13.00


POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA:

 • Logopeda: mgr Danuta Marczyk

Godziny zajęć logopedycznych:

poniedziałek: 13.40 - 14.25

wtorek: 12.50 - 13.35

środa: 11.10 - 11.55

czwartek: 12.50 - 13.35

piątek: 7.30 - 8.15

 • Terapeuta pedagogicznymgr Irena Jewulska

Godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:

poniedziałek: 8.20 - 9.05

wtorek: 8.20 - 9.05

czwartek: 13.40 - 14.25

piątek: 7.30 - 8.15; 12.50 - 13.35

Dodatkowe zajęcia z pomocy psychologiczno - pedagogicznej:

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne:

poniedziałek: 12.00 - 12.45

 • Psycholog: mgr Arkadiusz Szarota

Godziny pracy:

czwartek: 7.30 - 12.00

piątek: 8.00 - 12.00


KSZTAŁCENIE SPECJALNE:

 • Pedagog specjalny: mgr Beata Kania

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:

środa: 12.50 - 14.25

 • Nauczyciel wspomagający proces kształcenia: mgr Anna Sułkowska-Romanów

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO - PROBLEMOWA:

Pracownik: mgr Ewa Górowska

Godziny otwarcia świetlicy:

- poniedziałek: 12.00 - 14.00_sala nr 1
- wtorek: ------
- środa: 14.00 - 15.00_sala nr 7
- czwartek: 7.30 - 8.30_sala nr 5
- piątek: 7.15 - 8.15_sala nr 8

ŚWIETLICA SZKOLNA:

Pracownik: mgr Ewa Górowska, mgr Jolanta Baziak

Godziny otwarcia świetlicy:

- poniedziałek: 7.15 - 8.15_sala nr 8; 11.00 - 12.00_sala nr 1
- wtorek: 11.50 - 12.50_sala nr 8
- środa: 11.00 - 12.00_hala; 12.00 - 14.00_sala nr 7
- czwartek: 12.00 - 14.00_sala nr 7
- piątek: 12.00 - 14.00_sala nr 5

Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, wyrównują braki korzystając z pomocy koleżeńskiej. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.


GODZINY KONSULTACJI RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI NA ROK SZKOLNY 2022/2023:

 • mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz ~ poniedziałek 14.35 - 15.35
 • mgr Jolanta Baziak ~ czwartek 7.15 - 8.15
 • mgr Urszula Baziak ~ środa 7.15 - 8.15
 • mgr inż. Beata Białoń ~ wtorek 7.15 - 8.15
 • mgr Bernadeta Bogdanowicz ~ poniedziałek 7.10 - 8.10
 • mgr Zofia Dunikowska ~ piątek 12.45 - 13.45
 • mgr Ewa Górowska ~ czwartek 14.00 - 15.00
 • mgr Beata Jabłońska ~ wtorek 15.20 - 16.20
 • mgr Irena Jewulska ~ środa 13.45 - 14.45
 • mgr Agata Lach ~ wtorek 7.45 - 8.45 (co dwa tygodnie)
 • mgr Danuta Marczyk ~ środa 12.00 - 13.00
 • mgr Agata Mróz ~ poniedziałek i czwartek 7.25 - 7.55
 • mgr Wojciech Mróz ~ wtorek 7.30 - 8.30
 • mgr Renata Nosal ~ wtorek 7.15 - 8.15 (co dwa tygodnie)
 • mgr Iwona Pancerz ~ wtorek 7.15 - 8.15
 • mgr Elżbieta Plata ~ czwartek 7.15 - 8.15
 • mgr Anna Sułkowska-Romanów ~ poniedziałek 7.15 - 8.15
 • mgr Agata Tokarska ~ środa 13.45 - 14.45
 • mgr Beata Filip ~ poniedziałek i środa 7.25 - 7.55

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

Klasy I - III

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - wtorek 7.30 - 8.15 - mgr Bernadeta Bogdanowicz
 • zajęcia rozwijające kreatywność - czwartek 12.00 - 12.45 - mgr Bernadeta Bogdanowicz
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia matematyczne - wtorek 12.00 - 12.45 - mgr Zofia Dunikowska

Klasy IV - VIII

 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, kl. VI - VII - czwartek 7.30 - 8.15 - mgr Iwona Pancerz
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, kl. IV - V - czwartek 7.30 - 8.15 - mgr inż. Beata Białoń
 • zajęcia rozwijające kreatywność, matematyczno – informatyczne, kl. VIII - środa 7.30 - 8.15 - mgr inż. Beata Białoń
 • zajęcia z języka angielskiego, kl. VIII - czwartek 7.30 - 8.15 - mgr Danuta Marczyk
 • zajęcia rozwijające kreatywność, kl. VII - poniedziałek 13.40 - 14.25 - mgr Jolanta Baziak
 • zajęcia rozwijające kreatywność, kl. IV - środa 8.20 - 9.05 - mgr Jolanta Baziak
 • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskego, kl.V - VII - środa 12.50 - 13.35 - mgr Irena Jewulska
 • zajęcia emocjonalno - społeczne, piątek 12.50 - 13.35 - mgr Elżbieta Plata
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskego, kl. IV i VIII - piątek 12.50 - 13.35 - mgr Agata Tokarska
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, kl. VI - piątek 12.00 - 12.45 - mgr Agata Tokarska

 

37353