Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Kalendarium

Treść


1896 rok - pojawiają się pierwsze źródłowe informacje o nauczaniu w Jelnej. Według zachowanych dokumentów nauczycielem był wtedy Maksymilian Klag. Istniała wówczas Rada Szkoły w składzie: przewodniczący - Karol Górowski, członkowie: Stanisław Małek, Wojciech Małek oraz Wojciech Chruściel. Nauka odbywa się w wynajętym pomieszczeniu.

01.03.1901 - czyli ponad sto lat temu pojawiają się wzmianki o naszej szkole związane z utworzeniem Funduszu Szkoły Ludowej w Jelnej. Jego przewodniczącym był Karol Górowski, natomiast członkami zostali: Józef Tokarz - wójt Jelnej oraz Wojciech Hajduga. Dzięki tym osobom zostaje podpisany kontrakt kupna i sprzedaży gruntu pod budowę szkoły. Właściciel ziemi Stanisław Małek otrzymuje za nią kwotę 103 koron i 12 halerzy.

 

01.09.1909 - rozpoczyna się nauka w nowo wybudowanej szkole, w której znajduje się jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela. W tych warunkach pracuje nauczycielka Franciszka Winterówna. Obwód szkoły obejmuje wsie: Jelna, Niwy, Targowiska, Działy, Sienna, Ubiad i Lipie. Początkowo jest to szkoła czteroklasowa, do której uczęszczają dzieci tylko bogatszych rolników. W zachowanych dokumentach szkolnych figurują one jako dzieci bogatych kmieci.

01.09.1921 - kierownikiem szkoły zostaje Franciszek Połomski, po nim funkcje przejmuje 16 stycznia 1935 roku Maria Rymanowicz. Kolejnymi kierownikami są: Elżbieta Lewandowska od 3 września 1937 roku oraz Leopold Danek od 1 września 1941 roku.
Wraz z upływem czasu zwiększa się liczba uczniów. Nie mieszczą się oni już w budynku szkolnym, dlatego rozpoczyna się wynajem pomieszczeń na sale lekcyjne u prywatnych gospodarzy. Wynajemcami są m.in.: Julia Śledź, Piotr Baran, Stanisław Liber, Władysław Górowski, Ignacy Górowski, Genowefa Dudkowa, Jan Górowski.

1945 rok jest rokiem przełomowym dla oświaty. W szkołach likwiduje się oddziały, natomiast wprowadza się klasę piątą, szóstą i siódmą. Kierownikiem placówki zostaje Zygmunt Majerczyk, uczą w niej także nauczycielki: Maria Cichulska i Jadwiga Tabaszewska. To niewielkie grono pracuje nie tylko z dziećmi, ale organizuje zespoły czytelnicze i prowadzi nieodpłatne nauczanie, likwidując analfabetyzm wśród ludzi dorosłych.

01.09.1958 - kierownikiem szkoły zostaje mianowany Mieczysław Fecko, który przyjeżdża do pracy wraz z małżonką Teresą Fecko. Korzystając z możliwości nadarzającej się w związku z wcielaniem w życie słynnego hasła: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”, wychodzi on z inicjatywą budowy dużej szkoły, która pomieściłaby wszystkich uczniów. Działkę pod budowę nowego obiektu zakupiono od pani Julii Śledź.

02.12.1962 - na jednym z zebrań wiejskich zawiązuje się Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym zostaje Władysław Pociecha. W związku z planowanym rozpoczęciem budowy, po przeprowadzeniu dyskusji, mieszkańcy wsi Jelna jednogłośnie uchwalili wykonanie w czynie społecznym następujących prac:
- prace niefachowe przy niwelacji terenu;
- wykopanie fundamentów pod budowę nowej szkoły;
- wykonanie drogi dojazdowej na plac budowy;
- wykopanie studni do celów budowlanych.
Twórcą projektu budynku szkoły jest mgr inż. Jerzy Dąbrowski, inspektorem nadzoru inż. Tadeusz Podlewski, bezpośrednim kierownikiem budowy Zdzisław Zając, natomiast wykonawstwo budynku prowadzi Nowosądeckie Przedsiębiorstwo Budowlane, którego dyrektorem jest inż. Mieczysław Rawski.

22.07.1964 - w 20 rocznicę powstania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nastąpiło uroczyste wkopanie kamienia węgielnego.

  

01.09.1965 - 144 uczniów rozpoczyna naukę w nowej szkole. Jej kierownikiem jest w dalszym ciągu Mieczysław Fecko, a grono pedagogiczne tworzą: Teresa Fecko, Jadwiga Tabaszewska, Alicja Czerska, Maria Chmielowska, Janina Wesołowska (Storch), Maria Fryś.

1991 rok - kierownik szkoły Mieczysław Fecko przechodzi na emeryturę, a dyrektorem placówki zostaje pracujący w niej od 1972 roku Marian Dębiński (1991-1993).

1993-2002 - dyrektorem jest Elżbieta Schabińska - zasłużona nauczycielka z długoletnim stażem, pracująca na terenie naszej gminy.

1999 rok - przynosi reformę oświaty. W szkole w Jelnej powstaje Gimnazjum Nr 3, którego dyrektorem zostaje Ryszard Baziak.

2002 rok - następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 3 w Jelnej. Dyrektorem, po przejściu na emeryturę Elżbiety Schabińskiej, zostaje Ryszard Baziak.

2003 – 2016 - kolejne lata mijają pod znakiem remontów, modernizacji i doposażania obiektu, aby stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do nauki.
Niezwykle doniosłym i pięknym wydarzeniem było nadanie szkole imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystość, na której miało miejsce poświęcenie sztandaru przez Biskupa Andrzeja Jeża, odbyła się 5 czerwca 2014 roku. Od tej pory życie patrona i jego system wartości wytyczyły kierunek pracy wychowawczej szkoły.

61241