Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY KSIĄŻKĘ

Treść

GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST STWORZENIE PLAKATU, KTÓRY ZAINSPIRUJE DO CZYTANIA KSIĄŻEK.

PLAKAT POWINIEN ZAWIERAĆ HASŁO REKLAMOWE PROMUJĄCE CZYTELNICTWO.

Cele konkursu:
- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,
- promocja czytelnictwa wśród młodzieży,
- kształcenie umiejętności tworzenia plakatu,
- rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

Zasady uczestnictwa:

  • konkurs skierowany jest do uczniów klas od I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej w Jelnej,
  • prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice plastycznej i dowolnym formacie np. A4, A3,
  • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię, nazwisko autora, klasę,
  • termin oddania pracy – 26. 10. 2022 r.

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

                  Organizator:

                                                                      Nauczyciel bibliotekarz Jolanta Baziak

61241