Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

ÓSMOKLASIŚCI KOŃCZĄ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W SZKOLNYM KLUBIE MŁODYCH PATRIOTÓW

Treść

Trzy lata temu powstał Szkolny Klub Młodych Patriotów, którego celem było kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, poznawanie historii i kultury regionalnej oraz opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej w Małej Ojczyźnie.  Stosownie do okoliczności Tablice Pamiątkowe przy Kościele Parafialnym w Siennej zdobione były kwiatami oraz zapalane były znicze. Ponadto w ramach działalności klubu oraz współpracy z mieszkańcami Jelnej i Kołem Gospodyń Wiejskich został opracowany i wydany kalendarz „Wczoraj i Dziś – Moja Mała Ojczyzna”. Wszystkie podjęte działania miały na celu kształtowanie młodych charakterów w duchu szacunku do historii i tradycji. (tekst: D. Marczyk)

 

62248