Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

TURNIEJ PIERWSZEJ POMOCY

Treść

W dniu 8 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, natomiast w dniach 6 – 12 maja obchodzimy Tydzień PCK. Szkolne Koło PCK działające przy Szkolnym Klubie Wolontariatu wraz z opiekunem i koordynatorami w ramach podkreślenia tych ważnych dni proponuje zdrową zespołową rywalizację miedzyklasową
z zakresu udzielania pierwszej pomocy w następujących formach:

  • I część – teoretyczna – losowanie pytań do odpowiedzi ustnych.
  • II część – praktyczna – pokaz praktyczny zaopatrywania pozorowanych ran i urazów.

REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Inspiracją do zorganizowania tego typu konkursów jest priorytet polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 – „dbałość o zdrowie”. Turniej ma zasięg wewnątrzszkolny
i skierowany jest do uczniów naszej szkoły. Ma on służyć doskonaleniu umiejętności udzielania I pomocy. Udział w Turnieju pozwoli dzieciom i młodzieży zaprezentować sposoby udzielania pierwszej pomocy na forum szkoły. Każdą klasę reprezentuje jeden zespół 3-osobowy. Zwycięskie drużyny będą nagrodzone. Zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju
w następujących kategoriach wiekowych:

– klasy I – III

– klasy IV – V

– klasy VI – VIII

Udział w turnieju jest też jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie
i wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby Organizatora (np. publikowanie zdjęć na stronach internetowych: http://www.zsjelna.gminagrodek.pl/ oraz stronie Facebooka szkolnego). Biorąc udział w turnieju uczestnik oraz ich opiekunowie prawni potwierdzają,
że wyrażają zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

2. CELE KONKURSÓW:

– Rozwijanie zainteresowania własnym zdrowiem.

– Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

– Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności do udzielania pomocy przedmedycznej potrzebującym.

3. ORGANIZATORZY:

Opiekun i koordynatorzy Szkolnego Koła PCK działającego przy Szkolnym Klubie Wolontariatu „Szlachetne Serca” w Szkole Podstawowej w Jelnej.

4. KATEGORIE KONKURSOWE:

– I część – teoretyczna:

Ta część konkursu polega na losowaniu 6 dowolnych pytań, które są podzielone na trzy grupy – za 1, za 2 i za 3 punkty. Grupa losuje po 2 pytania z każdej kategorii. Pytanie za 1 pkt jest zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią, pytanie za 2 pkt posiada więcej niż jedną odpowiedź prawidłową, natomiast pytanie za 3 pkt jest zadaniem otwartym. Powołane jury ocenia czy odpowiedź jest prawidłowa, przyznaje punkty za odpowiedź i je sumuje.

– II część – praktyczna:

Lider drużyny losuje jeden uraz pozorowany i wykonuje pokaz udzielania pomocy w tym urazie, a jury ocenia, ile punktów przyznać za prezentowany pokaz. Maksymalnie można zdobyć 5 punktów. W przypadku remisu dwóch drużyn o zwycięstwie decyduje zdobyta większa ilość punktów w czasie pokazu, jeżeli będzie taka sama, to drużyny przystępują
do ustnej dogrywki, aż do wyłonienia zwycięzców w danej kategorii wiekowej.

Główną nagrodę otrzymuje drużyna zwycięska, natomiast pozostali dyplomy i nagrody pocieszenia.

5. TERMIN:

Turniej odbędzie się w dniu 13.05.2022 r. w piątek o godzinie 8.20. Zgłoszenia składu drużyny należy składać do wychowawców do dnia 06.05.2022. Wychowawcy przekazują skład drużyny do pani Elżbiety Plata i otrzymują przykładową pulę pytań do opracowania. Rozstrzygnięcie Turnieju nastąpi w dniu konkursu.

6. PODSUMOWANIE TURNIEJU:

W każdej kategorii zwycięska drużyna otrzyma oprócz dyplomu nagrodę, a pozostali uczestnicy dyplomy oraz nagrody pocieszenia. 
(tekst: E. Plata, K. Słowik-Anklewicz, M. Szczurek)


 

 

 

47128