Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

PODSUMOWANIE MINI GRANTÓW

Treść

W marcu bieżącego roku Szkolny Klub Wolontariatu „Szlachetne Serca” działający przy Szkole Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej wziął udział w konkursie na MINI Granty.
Byliśmy pełni optymizmu, gdy okazało się, że nasza inicjatywa pt.: „Rozejrzyj się wokół – potrzebujący są wśród nas” okazała się na tyle interesująca, iż znaleźliśmy się w gronie 8 klubów, które spełniły zasady konkursu.
Celem naszej inicjatywy było wsparcie leczenia i rehabilitacji trzech chłopców z miejscowości Gródek nad Dunajcem – Kajetana, Janka i Wiktora.
Projekt rozpoczęliśmy w marcu przygotowaniem ozdób i produktów na kiermasz przy współpracy pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Następnie przed świętami zorganizowaliśmy kiermasz wielkanocny. Otrzymane pieniądze z MINI Grantów pomogły na zakup materiałów i gadżetów na zorganizowanie kiermaszu. Na kiermaszu była również wystawiona puszka na ten cel przekazana przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. Warto w tym miejscu nadmienić, że dużo produktów przekazywali również sami wolontariusze jako dobroczynną cegiełkę.
Końcowym etapem projektu było podsumowanie zrealizowanych działań i sporządzenie wymaganych sprawozdań. W dniu 20.04.2023 roku koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu Elżbieta Plata po podsumowaniu akcji z wolontariuszami przekazała zebraną kwotę z kiermaszu oraz puszkę z zebranymi pieniędzmi koordynatorom akcji „Moc Serc”, która organizowana była przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. (E. Plata)

 

61236