Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

KONKURS KLASA NA MEDAL ROZSTRZYGNIĘTY!

KONKURS KLASA NA MEDAL ROZSTRZYGNIĘTY!

Treść

Celem konkursu było  promowanie wśród uczniów klas IV - VIII kulturalnego zachowania, właściwych postaw społecznych wobec innych osób, podniesienie motywacji do nauki,  integracja społeczności szkolnej jak również podniesienie frekwencji i czytelnictwa. Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel języka polskiego - pani Irena Jewulska,  nauczycielbiblioteki - pani Jolanta Baziak, przewodniczącysamorządów klasowych, skrupulatnie podliczyła punkty zgodnie z regulaminem. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa IV - 4,61, najwięcej punktów za frekwencję otrzymała klasa VI – 20 pkt.,za konkursy - klasa V-90 pkt., za zachowanie- klasa VII – 5,5pkt., za czytelnictwo - klasa VII - 15 pkt. Warunkiem otrzymania statuetki i tytułu Klasa na medal było przeczytanie w ciągu półrocza  co najmniej 10 książek na ucznia. Na pochwałę zasługuje fakt,że uczniowie coraz częściej odwiedzają bibliotekę. Organizator zasięgał także opinii wychowawców i nauczycieli uczących poszczególne klasy odnośnie zachowania. Jeżeli klasa budziła zastrzeżenia dotyczące zachowania, nie mogła być zwycięzcą w konkursie. Ostatecznie tytuł, statuetka Klasa na medal oraz nagroda niespodzianka i nagroda pieniężna zostały przyznane klasie VII. Gratulujemy! (tekst: I. Jewulska)

24698