Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

DZIEŃ ZIEMI'2021

DZIEŃ ZIEMI'2021

Treść

22 kwietnia na całym świecie celebrujemy Dzień Ziemi. Obchody są okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania problemów, które się wiążą ze zmianą klimatu. W ramach obchodów Dnia Ziemi, odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, m.in., konferencje, akcje sprzątania świata, które - niestety w tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, muszą przenieść się do wirtualnego świata.
Niemniej jednak, cel pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu. To także sposobność do zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie. Aby uczcić ten dzień na lekcji plastyki uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty, które zostały zaprezentowane na wystawce szkolnej. (tekst. J. Baziak)

Zdjęcia

61238