Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW ,,MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Treść

Cele konkursu:

 • promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,
 • zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej,
 • kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich,
 • rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia ,
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Organizator konkursu:

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Termin dostarczenia prac do biblioteki:

Prace należy oddać do dnia 28 listopada 2022r.

 • konkurs polega na wykonaniu bohatera / bohaterów dowolnej bajki dla dzieci,
 • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów,
 • format dowolny,
 • prace indywidualne,
 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):

temat - bajka, imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka, grupaprzedszkolna

 • prace oceniane będą przez powołane jury.

Kryteria oceny:

 • pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy,
 • walory artystyczne i oryginalność pracy,
 • wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

(tekst: J. Baziak)

40899