Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

ODBLASKOWA SZKOŁA

Treść

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego organizatorem były: Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski. W ramach akcji podjęliśmy różne inicjatywy, których celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy o ruchu drogowym, plastycznego, muzycznego.  Ponadto przygotowali gazetki tematyczne w klasach, nagrali filmik o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

We wrześniu dzieci z oddziału przedszkolnego i klas 1-3 wybrały się na wycieczkę po najbliższej okolicy. Wszyscy byli ubrani w elementy odblaskowe, uczyli się prawidłowo przechodzić przez jezdnię i poznawali podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odbyła się również akcja czytania przedszkolakom wierszy i krótkich opowiadań o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Zorganizowany został pokaz udzielania pierwszej pomocy przez Szkolne Koło Wolontariatu oraz Odblaskowy aerobik.

Organizacja konkursu wiedzy o ruchu drogowym.

Znajomość przepisów ruchu drogowego to ważna tematyka, na którą nasza szkoła kładzie duży nacisk. W związku z tym, w trakcie trwania akcji „Odblaskowa szkoła” został zorganizowany konkurs wiedzy dla klas 2-3. Poziom uzyskanych wyników był bardzo wysoki. Zwycięzcy otrzymali dyplomy.

Zorganizowany został również konkurs plastyczny.

Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na konieczność noszenia elementów odblaskowych. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką. Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy i upominki.

Zorganizowany został też konkurs na „Odblaskowy bukiet”.

Każda klasa przygotowała bukiet z dowolnych materiałów ozdabiając go elementami odblaskowymi. Ta zespołowa praca miała za zadanie uświadomić dzieciom, że gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy, musimy dbać o swoje bezpieczeństwo.

„Odblaskowy aerobik”. Celem było utrwalanie nawyku noszenia odblasków niezależnie od sytuacji.

Organizacja konkursu muzycznego „Odblaskowa piosenka”

Każda klasa przygotowała piosenkę układając własne słowa i melodię.  Rywalizację w tej konkurencji wygrała klasa V.

Film - „Dbam o swoje bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze”. Uczniowie kl.VI i VII nagrali krótką scenkę, która dotyczyła konieczności noszenia odblasków podczas wycieczek rowerowych. W nagraniu uczestniczyli: Szymon Górowski, Piotr Małek, Agnieszka Małek, Emilia Górowska, Marcin Zalewski.

„Z myślą o Seniorach”

Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o Seniorach. Z myślą o nich został opracowany „Szkolny Regulamin Pieszego.” Każda klasa przygotowała propozycje wpisów dotyczących zachowania się pieszych w ruchu drogowym. Najciekawsze propozycje zostały umieszczone na ozdobionych i kolorowych kartkach, które dzieci zabrały do domu i wręczyły dziadkom i babciom jako wyraz troski o zdrowie i życie swoich bliskich.

Współpraca ze świetlicą szkolną.

Dodatkowe zajęcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego zostały zorganizowane w ramach świetlicy szkolnej. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach. Młodsze dzieci w ramach zajęć plastycznych kolorowały obrazki, znaki drogowe, poznawały numery alarmowe.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

W ramach współpracy z Wolontariatem odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy w oddziale przedszkolnym. Dzieci miały możliwość samodzielnie wykonać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Egzamin na kartę rowerową.

W naszej szkole, w czerwcu 2022r. odbył się egzamin na kartę rowerową dla uczniów kl.IV. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu posiada wymagane uprawnienia.

Podsumowanie programu „Odblaskowa szkoła” odbyło się 10 listopada 2022r. Laureaci konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki.

Konkurs plastyczny: „Jestem widoczny - jestem bezpieczny”

      I.         Julia Rembiasz

      II.        Izabela Rembiasz   

III.       Kacper Salamon

      Konkurs wiedzy - kl. 2

I.         Fabian Bajorek

II.       Wiktoria Nowobilska

III.      Julia Jasińska

       Konkurs wiedzy - kl. 3

  1. Elizabeth Czernecka
  2. Amelia Hornik, Kacper Zwolenik, Wiktoria Rembiasz, Ignacy Berrahal

(tekst: B. Filip)

Zdjęcia zostały wykonane z wykorzystaniem aparatu fotograficznego SONY kupionego w ramach rządowego programu #Laboratoria Przyszłości.

 

   

40899