Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Treść

Dnia 22.02.2023 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne pn. Profilaktyka poprzez Wartości: Wolność i godność – Wybieram - nie biorę, prowadzone przez pracowników sądeckiej Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej Monar. Program zajęć, w wymiarze 2 godzin, skierowany był do uczniów klas: VI i VII i ukierunkowany na profilaktykę uzależnień poprzez wartości i prawa młodych ludzi. Przedstawiciele Monaru omówili z uczniami mechanizmy powstawania różnego typu uzależnień (od narkotyków, dopalaczy, leków, papierosów, gier komputerowych, telefonu, Internetu) oraz wskazali sposoby zapobiegania im. W trakcie zajęć zostały zaprezentowane i omówione krótkie filmiki związane z tematyką warsztatów. Poruszono także temat asertywności i przećwiczono z uczniami w formie scenek postawy agresywne, uległe i asertywne. Każdy młody człowiek od dziecka uczy się dokonywania wyborów, ale musi się jeszcze nauczyć brać za nie odpowiedzialność. (I. Jewulska)

37353