Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

MINI GRANTY

MINI GRANTY

Treść

Szkolny Klub Wolontariatu „Szlachetne Serca” ma przyjemność poinformować, że zgłosiliśmy udział naszego Klubu w konkursie „MINI GRANTY NA INICJATYWY WOLONTARIACKIE KORPUSU SOLIDARNOŚCI – województwo małopolskie”. Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków "Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030". Nasza inicjatywa nosi nazwęRozejrzyj się wokół – potrzebujący są wśród nas” i będzie ona realizowana do 30.04.2023 roku. Cel ogólny MINI GRANTU: wsparcie akcji charytatywnej „Moc serc” organizowanej przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem. Z przyjemnością informujemy, że nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną, znaleźliśmy się wśród ośmiu zwycięskich klubów, ponadto nasz wniosek uzyskał najwyższą punktację podczas oceny merytorycznej konkursu MINI GRANTY.

Na realizację inicjatywy wolontariackiej otrzymaliśmy 1000 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy wezmą udział i włączą się w realizację projektu. (E. Plata)

62248