Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

SZKOLNY TURNIEJ I POMOCY

Treść

W poniedziałek 20.05.2024 r. z okazji Tygodnia PCK, Szkolne Koło PCK, działające przy Szkolnym Klubie Wolontariatu „Szlachetne Serca” wraz z opiekunami, w ramach podkreślenia tych ważnych dni zorganizowało Szkolny Turniej Pierwszej Pomocy dla klas IV – VIII. Turniej miał charakter zespołowej rywalizacji międzyklasowej z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Odbył się on w dwóch następujących formach:

  • I część – teoretyczna – losowanie pytań do odpowiedzi ustnych
  • II część – praktyczna – pokaz praktyczny, czyli zaopatrywanie pozorowanych ran i urazów oraz pokaz RKO.

W konkursie brali udział uczniowie z klas IV – VIII. Turniej pozwolił młodzieży zaprezentować swoją wiedzę dotyczącą sposobów udzielania pierwszej pomocy.
Przedstawiciele każdej klasy przedstawiały swoją wiedzę na forum szkoły. Każdą klasę reprezentował jeden 3 – osobowy zespół. Pierwsze miejsce w Turnieju zajęła drużyna klasy IV, natomiast miejsce drugie drużyna z klasy VIII.
Dwie zwycięskie drużyny zostały nagrodzone upominkami, a pozostałe zespoły otrzymały symboliczne nagrody pocieszenia.
GRATULACJE dla zwycięzców, a dla wszystkich uczestników gromkie brawa za wiedzę i chęć udziału w turnieju. (tekst: E. Plata, K. Słowik – Anklewicz)

62248