Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

KONKURS KLASA NA MEDAL ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS KLASA NA MEDAL ROZSTRZYGNIĘTY

Treść

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów klas IV-VIII kulturalnego zachowania, właściwych postaw społecznych wobec innych osób, podniesienie motywacji do nauki, integracja społeczności szkolnej jak również podniesienie frekwencji i czytelnictwa wśród uczniów. Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz, przewodniczący samorządów klasowych, skrupulatnie podliczyła punkty zgodnie z regulaminem.
Najwięcej punktów za średnią ocen uzyskała klasa V: 93pkt., za frekwencję - klasa IV – 20 pkt.; za konkursy: klasa VI: 50 pkt., za zachowanie: klasa VIII: 5,4 pkt.; Najwięcej książek w ciągu roku przeczytali uczniowie klasy V- 12 książek na ucznia. Ostatecznie najwięcej punktów ze wszystkich kategorii otrzymała klasa V:168,2 pkt. Przypomnijmy, że warunkiem otrzymania statuetki i tytułu: Klasa na medal było ciągu roku co najmniej 10 książek na ucznia klasy.
Ostatecznie tytuł, statuetka, nagroda pieniężna i nagroda niespodzianka zostały przyznane klasie V. Gratulujemy! (tekst: I. Jewulska)

 

65817