Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

#Laboratoria Przyszłości

Treść


REALIZACJA PROGRAMU W NASZEJ SZKOLE

 


ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Działania w Programie rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku.
Relacje z działań z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach Programu  #LaboratoriaPrzyszłości będą zamieszczane na:

  • Stronie internetowej szkoły,
  • Szkolnym profilu na Facebooku.

Szkolną koordynatorką ds. realizacji Programu #LaboratoriaPrzyszłości jest Beata Białoń. Z koordynatorką można się skontaktować mailowo: jelnagim@poczta.fm


WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU
#LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

      Nasza szkoła została objęta rządowym Programem #LaboratoriaPrzyszłości. W ramach Programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe od państwa na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie u uczniów kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność, zdolność myślenia matematycznego i rozwiązywanie problemów, stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otrzymaliśmy pomoc w wysokości 30 tysięcy złotych. Mogliśmy dzięki temu zakupić nowoczesny sprzęt, w tym drukarkę 3D, mikrokontroler, stację lutowniczą (do mikrokontrolerów), klocki konstrukcyjne z możliwością programowania czy sprzęt do nagrań, (aparat cyfrowy z możliwością nagrywania obrazu i dźwięku, mikrofony, oświetlenie).

  

Sprzęt będzie wykorzystywany od 1 września 2022 r. na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniowie będą mogli np. tworzyć i drukować własne projekty, programować i tworzyć konstrukcje, dokumentować efekty swojej pracy, nagrywać rożne formy aktywności naukowej, społecznej i artystycznej.

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ

62248