Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

REKRUTACJA do oddziałów przedszkolnych i klasy I - 2023/2024

Treść

Od 28 lutego 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I. Wcześniej, w terminie od 14 do 21 lutego 2023 r., rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (jeśli chcą, aby dziecko korzystało nadal z wychowania  przedszkolnego w oddziale w naszej Szkole).  Podobnie, rodzice dzieci siedmioletnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, składają zgłoszenie dziecka do klasy I.

W pozostałych przypadkach rodzice składają wnioski o przyjęcie odpowiednio do oddziału przedszkolnego lub I klasy. 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do 14 marca. Istnieje możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail szkoły.

Szczegółowe informacje oraz druki rekrutacyjne dostępne są poniżej oraz w zakładce Rodzice / Uczniowie.

Przedszkole:

Informacja_dla rodziców

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Wniosek_o przyjęcie do_oddziału przedszkolnego

Klasa I:

Informacja dla rodziców

Zgłoszenie_dziecka (dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły)

Wniosek o przyjęcie do klasy I

57118