Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Projekt „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” - 2020/2022

Treść


1 lutego 2021 r. rozpoczęła się w naszej szkole realizacja zadań z Projektu pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem”. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-07-01 do 2022-06-30 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.
Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów, zniwelowanie deficytów u 90 % uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych 100 % nauczycieli z: SP w Gródku nad Dunajcem, SP w Podole – Górowa, SP w Jelnej, SP w Lipiu, SP w Przydonicy, SP w Rożnowie.
W ramach projektu zostaną doposażone pracownie przedmiotowe (w tym pracownie przyrodnicze i matematyczne) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów oraz nauczania matematyki. 


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW:


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SPE:


 

40899