Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

1. Ilość uczestników: 8

2. Ilość godzin: 30

3. Cele:

1. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi.
2. Dostrzeganie korzyści, jakie daje znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie.
3. Poszerzanie wiedzy o krajach, społeczeństwach i kulturach oraz o kraju ojczystym.
4. Rozwijanie kreatywności, innowacyjności.
5. Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
6. Wykorzystanie znajomości języka angielskiego w zdobywaniu wiedzy.
7. Doskonalenie umiejętności rozumienia i tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.
8. Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

4. Charakter zajęć:
Zajęcia prowadzone są metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning - zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe). Podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały, takie jak filmy DVD, filmiki, anglojęzyczne czasopisma, readers-y, bezpieczne strony internetowe oraz słowniki online.

5. Realizacja projektu:
Program skierowany jest do uczniów klas IV-V, którzy chcieliby wykorzystać język angielski, jako użyteczne narzędzie w zdobywaniu wiedzy o świecie i jednocześnie rozwijać kompetencje językowe. Treści nauczania zostały starannie dobrane stosownie do wieku i zainteresowań uczniów:

1. My world: my country, family ties, my school and friends.
2. Celebrations: Thanksgiving, Christmas, Easter, All Saints vs Halloween, St. Patrick’s Day.
3. Citizenship: What makes you a good citizen? What makes adults a good citizen?
4. Art and Design: famous landmarks in the world.
5. History: famous kings and queens in the UK and in Poland.
6. Music: traditional instruments in UK vs traditional instruments in Poland.
7. Entertainment: favourite games, TV programmes, films, magazines.
8. Geography: regions of the United Kingdom and their national symbols.
9. Sport: the most popular sports in the world.

65815