Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

1. Nazwa zajęć: ZAJĘCIA Z PRZYRODY

2. Ilość uczestników: 6

3. Ilość godzin: 30

4. Cele:
1. Rozbudzanie i wzmacnianie pasji badawczej.
2. Rozbudzanie ciekawości świata.
3. Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy.
4. Wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych.
5. Motywowanie do wykazywania własnej inwencji.
6. Stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczego rozwiązywania problemów.
7. Kształtowanie otwartości na nowe doświadczenia.
8. Motywowanie do poszerzania wiedzy.
9. Nabywanie wiedzy przez uczniów w sposób atrakcyjny i bardziej trwały.
10. Pogłębianie umiejętności analizowania i wnioskowania.

5. Charakter zajęć:
Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody na drodze eksperymentów.

6. Realizacja projektu:
Program skierowany jest do uczniów klasy IV szkoły podstawowej szczególnie zainteresowanych przedmiotem - przyroda. Zajęcia prowadzone są różnymi metodami najczęściej aktywnymi. Zmuszają uczniów do samodzielnego myślenia, zdobywania i weryfikowania informacji. Uczniowie uczą się podejmować decyzje i odpowiadać za własne posunięcia.
Ciekawość świata, odkrywanie jego tajemnic, eksperymentowanie i doświadczanie o charakterze badawczym, laboratoryjnym, dają namiastkę pracy przyrodnika-badacza. W ten sposób przybliżone zostaną dzieciom proste metody badawcze. Zostaną wyposażeni w umiejętności, które pozwolą im bez większych obaw wziąć aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w klasach programowo wyższych.

65817