Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

XVI. CZY WODA MOŻE BYĆ DOBRYM KLEJEM?

Treść

Badanie i obserwacja siły adhezji i kohezji za pomocą prostych doświadczeń z wodą.

65812