Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

IX. CO WIDZIMY POD MIKROSKOPEM? - obserwacje mikroskopowe

Treść

Na zajęciach kółka przyrodniczego uczniowie obserwowali pod mikroskopem komórki roślinne i zwierzęce. Wykorzystali gotowe preparaty dostępne w pracowni biologicznej. Dokumentowali swoje obserwacje przez zapisanie jej wyników w postaci rysunku i jego opisu wykonanego odręcznie w trakcie przeprowadzania obserwacji mikroskopowej.

65815