Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

1. Nazwa zajęć: KOŁO EMPIRYSTÓW

2. Ilość uczestników: 7

3. Ilość godzin: 30

4. Cele:
1. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
2. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
3. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
4. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.
5. Odkrywanie podstawowych praw przyrody i ukazywanie możliwości ich wykorzystania w praktyce życia codziennego.
6. Rozwijanie umiejętności, zdolności i pasji związanych z fizyką.
7. Uświadomienie uczniom, że znajomość fizyki pozwala na wytłumaczenie wielu zjawisk przyrodniczych i sposobu działania urządzeń technicznych.

5. Charakter zajęć:
Program zajęć umożliwia pracę z uczniami zainteresowanymi przedmiotem fizyka. Na tych zajęciach uczniowie będą mieć stworzone warunki do rozwijania zainteresowań przedmiotem i nabywania nowych umiejętności, a szczególnie praca metodą eksperymentu, formułowanie wniosków opartych na obserwacjach i wynikach doświadczeń. Przy opracowywaniu obserwacji i wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, będą wykorzystywane kompetencje matematyczne. Swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęć pozwoli zrozumieć to, co w fizyce tylko na pierwszy rzut oka wydaje się trudne i tym samym niezrozumiałe.

6. Realizacja projektu:

Dobór tematyki zajęć nawiązuje do problemów życia codziennego i jest podzielony na bloki tematyczne.

65815