Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

VII. OBWODY ELEKTRYCZNE

Treść

Cykl zajęć poświęcony był budowaniu obwodów elektrycznych i dokonywania pomiarów miernikami elektrycznymi. Uczniowie obliczeniowo sprawdzali, jak zmienia się napięcie i natężenie w obwodach elektrycznych przy różnym sposobie łączenia odbiorników lub baterii. Następnie sami budowali źródła prądu z cytryny, ziemniaka itp. Uczniowi poprzez doświadczenia sprawdzali jakie ciecze przewodzą prąd.

65812