Przejdź do treści
Slider2
1
3
5
Przejdź do stopki

X. PRĄD ELEKTRYCZNY cd

Treść

W kolejnych zajęciach on-line realizowanych w miesiącu lutym uczniowie prezentowali opracowane materiały na temat mechanizmu powstawania piorunów oraz jak chronić swoje domostwa przed ich skutkami. Po powrocie do zajęć stacjonarnych w ostatnim tygodniu lutego jak i w marcu pracujemy na zajęciach nadal z obwodami elektrycznymi. Uczniowie budowali obwody elektryczne łącząc odbiorniki sposobem mieszanym oraz dokonywali pomiarów. Analizowali również przyczyny świecenia takich samych żarówek z różną intensywnością, a do tej analizy wykorzystywali dokonane pomiary wykonane za pomocą mierników. Kolejne zajęcia były poświęcone przewodzeniu prądu
w cieczach tj. roztworach wodnych soli, cukru, sody oczyszczonej, kwasu octowego i oleju. Dla cieczy, które przewodziły prąd badali, czy ciecze spełniają prawo Ohma. Przeprowadzili również reakcje elektrolizy, lecz najlepszy efekt otrzymali z roztworem siarczanu miedzi otrzymując na elektrodzie osad z miedzi.

65815