Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

1. Nazwa zajęć: ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

2. Ilość uczestników: 4

3. Ilość godzin: 30

4. Cele:
1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

5. Charakter zajęć:
Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują problemy z komunikacją oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi logopeda. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Podczas zajęć będziemy wykorzystywać różnorodne materiały dydaktyczne takie jak filmy, strony internetowe z materiałami logopedycznymi oraz tworzyć logopedyczny lap-book (tł. z j.ang. – książka z klapkami) rodzaj książki stworzonej przez ucznia.

6. Realizacja projektu:
Program grupowych zajęć logopedycznych kształtujących mowę skierowany jest do uczniów klasy I oraz III Szkoły Podstawowej, przejawiających trudności językowe spowodowane niezakończonym rozwojem mowy lub wadami wymowy.
Treści nauczania zostały dobrane stosownie do wieku i zaburzeń mowy uczniów:
1. Wykrywanie i usuwanie wad wymowy.
2. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń.
3. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
4. Doskonalenie mowy już ukształtowanej.
5. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

40899