Przejdź do treści
1
3
4
5
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

1. Nazwa zajęć: ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNE

2. Ilość uczestników: 8

3. Ilość godzin: 120

4. Cele:
W wyniku uczestnictwa w zajęciach projektu Jak zaplanować podróż "dookoła świata"? uczeń poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Rozumienia pojęć: komunikacja, turystyka, środki transportu, strefy klimatyczne, media, energia.
 2. Zbierania, organizowania, prezentowania i interpretacji danych.
 3. Planowania trasy wycieczki w połączeniu z rozwiązaniami komunikacyjnymi.
 4. Przewidywania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych.
 5. Planowania i wykonywania obliczeń związanych z czasem, kalendarzem, skalą, pieniędzmi, własnościami figur itp. w sytuacjach praktycznych dla rozwiązania danego problemu.
 6. Korzystania z przekazów medialnych oraz stosowania ich przede wszystkim do szybkiego przewidywania, planowania i organizowania swoich zadań.

W wyniku uczestnictwa w zajęciach projektu dom-i-budynek-ruchomy-obrazek-0024 „Bryły złożone i nie tylko” uczeń poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Opisywania własności, rysowania oraz czytania rysunków i wykonywania modeli figur przestrzennych.
 2. Wielościanów foremnych – brył platońskich.
 3. Tworzenia mozaiki matematycznej.
 4. Porządkowania, przetwarzania oraz interpretacji danych liczbowych w postaci graficznej.
 5. Sprawności rachunkowej.

5. Charakter zajęć:
Program przewiduje zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie zastosują poznaną wiedzę.

Rozwiązanie problemów pozwoli im zrozumieć:

 • społeczny i ekonomiczny wymiar rozwoju komunikacji,
 • korzyści i zagrożenia mediów elektronicznych,
 • potrzebę oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
 • sens praktycznej przydatności wiedzy matematycznej,
 • cel kształcenia wyobraźni przestrzennej, czyli "sztuki widzenia",
 • przydatność gromadzenia, porządkowania, prezentowania i interpretowania danych.
59833